OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
OKUR2017Haziran

Haziran 2017

Yayıncılık dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan ve internete adını yazdığımızda kendisiyle ”yayıncılık üzerine röportajlar” çıkan Temizer’in yayıncılıkta usta olarak kabul edilmesi şaşırılacak bir durum değil. Beyan Yayınları 1982 yılında kurulan, İslam kültürünün temellerinden; kaynak eserler, biyografiler, şiirler, romanlar, hatıratlar, Kur’an araştırmaları ve çocuk kitaplarına kadar

Devamını Oku

Böyle bir çağda çocuğu (insanı) bir proje olarak görmemeye çalışmak ahlaki devrimin ilk basamağı olacaktır. Nazife Şişman Kaderle Tasarım Arasında: Yeni İnsan kitabıyla, genetikteki gelişmelere bir Müslüman olarak dikkatimizi çekiyor, mevcut tartışmalardan bizleri haberdar ediyordu. Tanrı’nın tasarısını (kader) kabule yanaşmayıp bilim ve teknolojiyle yeni bir tasarı

Devamını Oku

Çok güzel, çeviri yahut yerli çocuk kitapları okuyorum. Edebi anlamda akıcı, eğlenceli, öğretici yanları var, hayatın içinden harika hikayeler. Fakat öyle bir yer geliyor ki, pat, sanki bir duvara çarpıyorsunuz. Kitapların birinde bir fareciğin artık sıkıldığı için hayatına son verdiği imajı çizilebiliyor. Bilirsiniz, çocuk kitapları mevzu

Devamını Oku

“Bir Ahmet Uluçay Derlemesi” olan Karanlıkta Işığı Yakalamak kitabı, yaşadığı hayatla sinema arasında gidip gelen ve sinemadan vazgeçmeyen bir adamın zorluklarla mücadelesini, enerjisini, bakış açısını anlatıyor. Hakiki bir sanat adamının sinema aşkı ve film yapma derdi beni etkiledi, sizi de etkileyecektir. Hayalleri olan insanlar onları gerçekleştirmek

Devamını Oku

Osmanlılar doğrudan Machiavelli okumuş muydu bilinmez ama muhtelif şarkiyatçılar, mesela III. Mehmet ya da IV. Murad’ın tavsiyelerine uymak bakımından Machiavelli’i tercüme ettirip okuduklarını iddia ederler. Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Machiavelli’in Hükümdar’ını (Prens diye de çevrilmiştir) okurken ne düşünmüştür? Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe eserinin yeni

Devamını Oku

Hermetik felsefe olarak adlandırılabilecek sistemi incelemek, İslam felsefesinin kaynaklarını ve yönelimlerini anlamak için faydalı olabilir. Mahmud Erol Kılıç’ın “İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” altbaşlıklı incelemesi Hermesler Hermesi 2010 yılında yayımlandığında dinler tarihçileri, felsefeciler, bilim tarihçileri, tradisyonalizme ve okült bilgiye meraklı geniş ve farklı ilgilere

Devamını Oku

1983 yılında Bingöl’de doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ODTÜ’de Ortadoğu Çalışmaları bölümünde yaptı. Doktorası devam ediyor. İyi derecede İngilizce ve Farsça biliyor. Cins’te ve Yenişafak’ın web sitesinde düzenli olarak yazıyor. Dilden dile dolaşan, her duyguyu aynı anda yaşatan arabesk şarkıların

Devamını Oku

Duran Boz, Maraş’ı sanat, edebiyat, fikir ve düşünceden yana mayalayan bir isim. Dergiler çıkararak, biyografiler yazarak, sempozyumlar düzenlenmesine öncülük ederek ve hikâyesi Mekân Hikâyeleri’nde Recep Şükrü Güngör tarafından kaleme alınan Kıraathane programlarıyla “okuma”nın çağrışımını insandan yana çoğaltmaya yıllardır devam ediyor Maraş’ta. Editörlüğünü yaptığı Okuma Hikâyeleri,

Devamını Oku

Divan şiirinde kitabın macerasını bilmek için, kitaptan önce başka maceraları bilmemiz gerekiyor. Klâsik edebiyatımızın en büyük şairlerinden Bâkî hakkında neler bilirsiniz? Eğer merak eder, internete “Baki” yazıp enter tuşuna basarak sayfaları gezerseniz aşağı yukarı şu bilgilere rastlayacaksınız: “1526’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1600 yılında yine aynı şehirde

Devamını Oku

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara’nın İbn Teymiye’ye Göre İbn Arabî başlıklı doktora tezi Dergâh Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, Dervişin Hayatı Sufinin Kelâmı, Buhara Bursa Bosna gibi çalışmalarıyla tanıdığımız müellifimize alanında önemli bir eksikliği

Devamını Oku

Sanat karşısındakine kendini beğendirmek ister. Nitekim estetik kavramının eski Yunancada ki temeli “estetios”, hissetmek demektir. Yani bir his oluşturduğunuzda sanat gerçekleşmiş demektir.  Konuşan: Ahmet Musa Bala Evvela gönül kelimesi ile başlamak arzu ederiz. Öyle ki gönül kelimesini Kâbe’ye eşdeğer tutuyoruz. “Gönül gönüldür olsa da göğsünde kahpenin /

Devamını Oku

Dinsel Simgeciliğin Bunalımı’nda Borella, paradigma değişimini ilkçağ filozoflarından alarak aydınlanmaya ve moderniteye kadar götürür. Teo-centric (Tanrı-merkezci) kadim düşünce geleneğinin merkezî konumunu kaybedip yerine antropo-centric (insan-içinci) düşünce yapısının ikame edilmesiyle başlayan sekülarizm, insanı aşkın ve kutsal olana yönlendiren bir dil ve düşünce biçimi olan sembol’ü (sembolizmi) de

Devamını Oku

Chittick, ele aldığı ve tartıştığı konuları felsefî, teolojik ve tasavvufî bağlamlarına oturtmakta büyük bir başarı sergilemektedir. Uzun zamandan beri kütüphanemde arz-ı endam eden kitaplardan biriydi; Varolmanın Boyutları. Kitap, William Chittick imzasını taşıyor. Tasavvuf ve tasavvufun önemli konularından biri olan Vahdet-i Vücûd’u akademik ve batılı bir bakış

Devamını Oku

Alex Haley, kitabını Afrika kökenli ataları hakkında 12 yıl araştırma yaptıktan sonra kaleme aldı. Roman 40 kadar dile çevrildi ve dünya çapında büyük ilgi gördü. Kitabın ilgi görmesi üzerine 1977’de dizisi de yapıldı. Dergimizin sıkı takipçileri hatırlayacaktır. Tanıtım sayısında “keşke yeniden basılsa” diye bir köşe oluş-turmuştuk

Devamını Oku

Kitabın henüz girişinde yazar neden rakam değil de sayı demeyi tercih ettiğini ve nasıl bir yol takip edeceğini izah ediyor. Sayıların ses ve anlam ilişkileri üzerinden yürüyeceğini rakamların ise sayıların şekilleriyle alakalı olduğunu belirtiyor. Etimolojiye ilgi duyanların üstelik bir de sayıların etimolojisini okumak isteyenlerin beklediği kitap

Devamını Oku

Parçayı anlamadan bütünü anlamak mümkün görünmüyor. Türkler dünyada abeceleri erken dönemde kullanan milletlerden. Yazının ve okumanın tarihî seyrini izlemek insana yalnızca tarihî malumat kazandırmıyor; bunun yanında insan nasıl düşünüyor, nasıl öğreniyor, nasıl anlatıyor sorularının cevaplarını bu bilgiler içinde bulabiliyoruz. Şinasi Tekin’in eski Türklerde yazıyı, kağıdı ve

Devamını Oku

Asıl olan okumak değil olmaktır. Çağımızda okumak, sahip olmak için okumak şeklinde anlaşılıyor. Konuşan: Furkan Özkul Yusuf Kaplan nasıl bir okurdur? Yusuf Kaplan tersinden okur. Ben bir kitabı sonundan okumaya başlarım. Özellikle indeks kısmı benim için önemlidir. Çünkü indeks yazarın ufkunu, çapını, hayal dünyasını dolayısıyla düşünce dünyasının boyutlarını

Devamını Oku

Fransa’nın yetiştirdiği bu ‘dindar sosyalist’in ilgi çekici bir hayat hikâyesi vardır. Samimi bir dindar olan Lamennais, Papalığı tanımıyor ve kiliseyi benimsemiyordu. Mütercim Selma Ülsel, Joseph de Maistre’den alarak müellifin “Kasvetli ve ağır bir havanın içinde şiddetli bir deprem” tesiri uyandırdığını vurguluyor. Cemil Meriç Lamennais (Lâmne)’yi “Hırçın,

Devamını Oku

Ömrümüz biter fakat okuma maceramız bitmez. Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk’te yazdığı bir cümle: “Ol meni okıdı.” Türkiye Türkçesiyle söylersek: “O beni okudu.” Günümüz okurlarının bir bölümü, bu cümlede yapılan işin “dua etmek, okumak, üflemek” olduğunu sanabilir; başka bir bölümü de “maksadını anlamak, niyetini bilmek” anlamına geldiğini

Devamını Oku

Bendeniz birazdan anlatacağım hadiseye kadar mevlid-i şerifin kitap olduğunu bilmezdim. Mevlidin, sesin kendisi gibi insanla birlikte doğduğunu düşünürdüm herhalde. Çocukluğumun, hayatımın en zengin dönemi olduğunu düşünürüm. Bu düşüncede olmamın en büyük nedeni babamdır. Babamla okuduğumuz kitapların hayatımın ileriki dönemlerine etkisi olacağını, o zamanlar tabii ki tahmin

Devamını Oku

J. K. Rowling, boşalan bir belediye meclisi üyeliğinin tetiklediği sosyal ve siyasal çatışmalar ağını Boş Koltuk’ta anlatır. İtalo Calvino Boş Zamanlarım’da bir ihtiyarlık öyküsünü anlatır. Hakan Bıçakçı ise Boş Zaman’da hafızasını yitirmiş bir karakterin açmazlarını aralar. Bu yazının ilham kaynağı Bülent Akyürek. Tamamen boş sayfalardan oluşan

Devamını Oku

Kitaba konu olan söyleşilerin yapıldığı meslek erbaplarının temel özelliklerinden biri de mekânlarıyla hemhâl, hayat bulur olmaları. Öyle mekânlar var ki sırf fotoğraf çekilmeye gidilir; hikayesi yazılır, dinlenir. Çocukluğumuzda var olan ama şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş, belki de yeterince değeri ve önemi bilinmemiş birçok meslek var. Bu

Devamını Oku

İstanbul’un Yüzleri Serisi’nin her kitabında olduğu gibi bu kitapta da kullanılan görseller kitabı daha da ilgi çekici kılmış. “İstanbul’un Yüzleri Serisi” kitapseverlerin malumudur. İstanbul’un 100 Hamamı, İstanbul’un 100 Efsanesi, İstanbul’un 100 Namazgahı ve buna benzer birçok kitap daha önceleri okuyucunun beğenisine sunulmuştu. Merve Ünver’in telif ettiği

Devamını Oku

Endülüs ve Mağrib’in kalbinden çıkıp Afrika-Avrupa ve Asya’da gezip gördüğü coğrafyalarda aldığı yol 120 bin km. Arapların “te’lîf” dediklerinden anladıkları ile Avrupalıların neredeyse kelimesi kelimesine tercümesi sayılabilecek “composition / kompozisyon” kavramı ile aynı noktada buluşmuşlar. Her ikisinin de muradı farklı kelimeleri “yanyana koymak”, “birleştirmek” suretiyle yeni

Devamını Oku

Fransız İhtilâli sırasında genç şövalye La Barre, Voltaire’in Felsefe Sözlüğü gibi sakıncalı bir kitap okuduğu için suçlanır ve tüyler ürpertici bir cezaya çarptırılır: İlkin dili koparılır, sonra başı gövdesinden ayrılır ve cesedi yakılır. Başlıktaki ibare müteveffa karikatürist Altan Erbulak’ın 1950’li yıllardaki bir karikatüründen ilham alınarak söylenmiştir.

Devamını Oku

İyi bir kitap yazdığınızı düşünüyorsunuz peki nasıl yayınlatacaksınız? Yayınlattınız diyelim, nasıl pazarlayacaksınız? Pazarladınız diyelim, gerçekten okunacağına nasıl emin olacaksınız? Yazmak, içindekileri ifade etmek, birçok kimse için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye’de insanlar özellikle gençlik yıllarında hikayeler, denemeler ve hatta yetenekli iseler şiirler yazıyorlar ve bunları

Devamını Oku