OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı

Ekim 2017

Görmek, insanoğlunda en son gelişen duyudur. Maalesef göz çok kısa bir zaman sonrasında diğer tüm duyuları ele geçirir. Gözün iktidarı böyle başlar. Zamanla da gözün gördüğünün tek gerçek ve hakikat olduğu zannına kapılırız. “Cennetin Rengi” filmini izleyenler birazdan anlatacağım kitaba epey âşinadır demektir. Ne ki filmdeki

Devamını Oku

Suratları asık, güzellikleri fark etmeyen, fark etmediği için zevk de alamayan yahut zevk almayı bilmeyen, sevinemeyen abus çehreli yetişkinlere dönüşüyoruz, farkında olmadan. Masalların büyükler için de olduğunu biliyoruz. Çocuk edebiyatından yetişkin okuyucunun da keyif alacağını da. Fakat satırlarımıza misafir olan kitabı okurken, sanki sadece yetişkinler için

Devamını Oku

Popüler Kült kitabı, popüler kültürün ilham aldığı, beslendiği ve oluşturduğu korkuları kitaplara, filmlere, gerçek olaylara atıf yaparak çözümlüyor. Küreselleşen dünyada gündelik hayatın belirleyici ideolojisi popüler kültürdür. Halk beğenilerinden etkilenmekle birlikte halk tarafından oluşturulmayan popüler kültür, ideolojik bir tüketim kültürü olarak bugün bütün insanlığı ifsat ediyor. Hayatımızı

Devamını Oku

Belli bir felsefe etrafında ustaca kurgulanan bu kitabın Kürk Mantolu Madonna’nın gölgesinde kaldığı kanısındayım. İlk defa kitap olarak 1937 yılında Yeni Kitapçı Yayınevi tarafından yayımlanan Kuyucaklı Yusuf bu sene Temmuz ayında Yapı Kredi Yayınları tarafından 80. yılına özel ciltli baskısıyla tekrar karşımızda. Kapağında Yusuf’un Kuyucak dağlarını

Devamını Oku

Mârifetnâme bir bütün olarak ele alındığı zaman içerisinde anlatılan bölümlerin hepsi insanı, Rabbini tanımaya, bilmeye ve ona duyması gereken muhabbete götürmektedir. Anadolu irfan geleneği açısından önemli bir yere sahip olan Mârifetnâme, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin en önemli eseridir. İbrahim Hakkı, ansiklopedik mahiyette yazdığı Mârifetnâme’si ile şark kültürünün

Devamını Oku

Okur olarak vazifelerimizden biri de, bu tozlu sayfaların kirini temizleyerek, bu isimleri anmak, hatırlamak, tanımak ve tanıtmak diye düşünüyorum. Yayıncılık tarihimizin aydınlatılmayı bekleyen noktalarından bir tanesi, 1950’lerden itibaren yayın yapmaya başlayan dindar-muhafazakar yayınevleridir. Cumhuriyet döneminde bu tarihlerden önce dini yayın yapan yayınevi namına Eşref Edip’in Âsâr-ı

Devamını Oku

1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1999 yılında DEÜ İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2002 yılında ‘’Nietzsche’nin Post - Modernizme Felsefe Bakımından Etkileri’’ çalışmasını Ahmet Cevizci danışmanlığında yaptı. Yine aynı hocayla 2008 yılında da ‘’Batı Felsefesinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım; Heidegger ve Derrida’’ başlıklı doktorasını tamamladı. Halen Uludağ Üniversitesi

Devamını Oku

Kendini ‘’Düşünce Tarihi’’ diye takdim edip de bize yalnızca Batı felsefesinden bahseden, insanlık tecrübesini kendine irca eden, zayıflıktan kaynaklı meşhur illetle ma’lul değil eserimiz. Ben fikri; vurulan bir insanın, ‘’Ne oldu, ne oluyor bana?’’ demesine benzetiyorum. İnsan hayatın ateş hattına doğuyor. Dirilikten nasibi olanlar yani acı

Devamını Oku

Kitapla ilgili diğer tamlamalar, nitelemeler, tanımlar nelerdir? Divan şairinin gözünde kitap nedir, önemli kitaplar ve bunlarla ilgili şairlerimizin düşünceleri nelerdir, bundan yola çıkarak eski edebiyatımızda ve medeniyetimizde kitap algısı neye/nelere tekabül eder? Kitap, Okur’un nesidir? Az seven, çok seven, ayılan-bayılan, onsuz yaşayamayan, hiçbir kokuyu kitap kokusuna

Devamını Oku

Kitap, özellikle disleksili çocukların okumayı öğrenirken neden zorlandıklarını ve özel yetilerini tartışıyor. Aynı zamanda beyin okumayı nasıl öğrenir; öğrenmezse ne olur? Farklı okuyan beyin nasıl çalışır? Okuduklarımız bizi nasıl değiştirir? Gibi sorular etrafında insanoğlunun okuma edinimini tartışıyor ve sürekli bilginin ortaya çıkışını ve insanla olan

Devamını Oku

Mustafa Özel 1956 Ağrı doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Bilim Sanat Vakfı’nın kurucularındandır. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde iktisat dersleri vermektedir. Son zamanlarda iktisatçı kimliğinden daha çok romanlar üzerindeki heyecan verici tahlilleri gündemde. Biz de kendisiyle romanları konuşmaya niyet ettik, konu konuyu açtı

Devamını Oku

Müslüman bir ülkede, bu üslûpla yapılmış bir Hıristiyanlık eleştirisini okurken, -şüphesiz aynı şey değil ama- bizim ilâhiyatçılarımızın, yüzyılların birikimi olan İslâm külliyatını eleştirirken ne kadar kaba (çirkin dahi denebilir) bir üslûp kullandıklarını fark ediyorsunuz. Çocukluk ve Gençlik Hâtıraları, Ernest Renan (1823-1892)’ın Maarif Vekâleti Yayınları arasında Türkçeye

Devamını Oku

Türk kavramının tarihsel muhtevasını batılılaşma zaviyesinden kurcaladıktan sonra çağımızda Batı Medeniyeti - Dünya Düzeni karşısında batıllaşmamış tek kalenin de ‘şiir’ olduğunu söylemektedir. Amentü şiirinde; Dilce susulup / bedence konuşulan bir çağda / biliyorum kolay anlaşılmayacak diyerek çağdaşı olan insanların sükut-u halinden dert yanan şair İsmet Özel,

Devamını Oku

Gelenek sanatçı için sadece içine doğduğu “tarihsel/toplumsal motivasyon” gibidir. Hatta sanatın en temel müteharriki olarak bilinen ilham’ın şeffaf zarfı, döl yatağıdır Gelenek. Bütün kadim dinlerin (dolayısıyla da Kutsal’ın) “aşkın birliği”ni ve bu aşkın birliğin kadim geleneklerdeki farklı ve benzer yönlerini kavramaya ve açıklamaya çalışan Tradisyonel Ekol

Devamını Oku

Emin Nedret İşli 12 Eylül 1959’da İstanbul-Cerrahpaşa’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni (1978), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1987) bitirdi. Aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı (1991). Librairie de Péra’da (1986-1998) ve YK Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’nde (1998-2000) çalıştı.

Devamını Oku