OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Son Yüzyılın Özeti; Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıraları

Ezher’de önemli İslam alimlerinden dersler alan Kurucu, bunlar arasında yer alan Osmanlı’nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, yardımcısı Zahid Kevseri ve Yozgatlı İhsan Efendi ile ilgili hatıralarını anlatırken okuyucuya alternatif bir tarih bilgisi de veriyor.

Cumhuriyet’in kurulmasının ve tek partili siyasi hayata başlanmasının ardından ilan edilen inkılapların sonucu olarak Türkiye’deki sosyal hayatta büyük bir değişim başladı. Arap harflerinin kaldırılıp Latin alfabesine geçiş ve şapka takma zorunluluğu ile başlayan bu değişim, ezanın Türkçe okunma mecburiyeti ile devam etmiş ve laikliğin ilanı ile de din, sosyal hayattan çekilmişti.

Türkiye’den Göç Etmek Zorunda Kaldılar

Ülkede böyle bir ortam varken dini ve sosyal hayatın ayrılamayacağını düşünen çok sayıda insan Türkiye’den göç etmek zorunda kalmıştı. Gidemeyenler ise ilan edilen inkılaplara ayak uyduramamış, sürgünler veya hapislerle dolu bir hayata razı olmuştu.

Bu süreçte Türkiye’den daha iyi bir dini hayat yaşamak ve İslami ilim tahsili görmek üzere göç eden iki önemli aile var. İlki geçtiğimiz yıl Suriye’de camide vaaz verirken bombalı bir saldırı sonucu vefat eden Ramazan El Buti’nin ailesi, diğeri ise …………………………………………………

Hamit Kardaş

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?