OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı

‘Düşman Yaratmak’ Kolay, Savaşmak Zordur

Düşman en fantastik ötekidir. Tüm kötülüklerin mücessem karşılığıdır. Yok edilmelidir. Fakat her zaman yok etmek için mücadele edilse de hiçbir zaman yok edilmez.

İnsan kendini bir öteki ile tanımlar. Varoluşsal-politik tavrı ‘öteki’ ile karşılaşması neticesinde yapmış olduğu tanımlama ile açığa çıkar. ‘Ben’ ile ‘öteki’ arasındaki fark özne çekirdeğindeki yarılmayı dolayısıyla kişinin ‘ben’ini temellendirir. Bu temel; tanımlayamadığımız ama bütün tanımlamaları da onun üzerinden yaptığımız bir başlangıç noktasıdır.

Sıkıcı bir başlangıç, yazıları çekici kılmaz. Ne yazık ki ben böyle bir başlangıç yapmak durumunda kaldım. Çünkü insanlığın en kadim algılama ve yargılama formu olan öteki üzerine ve ötekinin düşman boyutuna yönelik bir yazıda kısmi bir açıklama yapmak …………………………………………………

Furkan Özkul

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?