OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

İşte Sanat, İşte Sanatkâr

Mustafa Bozoklu

Bugüne değin sanata dair yayımlanan kitapların pek çoğunda ya sanatkârın salt biyografisine yahut sanatkârından kopuk olarak sanat ürünlerine yer verilmiştir. Sanatın, yaratıcısıyla kurduğu doğrudan ilişki madalyonun iki yüzü arasındaki koparılması imkansız birliktelik gibidir. Bu iki faktörü bir arada zikretmeyen sanat kitaplarının bir yanı hep noksan kalmıştır.

Orjinal edisyonu, 2015 yılında Laurence King Publishing tarafından hazırlanan ancak Türk kültür dünyasına Hep Kitap tarafından kazandırılan “İşte (This is)” serisi yukarıda izah etmeye çalıştığımız problemi başarıyla aşmış gibi görünüyor.

Gayet güzel tasarımlarının da katkısıyla serideki her kitabın muhtevası sanatçının sıradan gözüken biyografisi ile sanat eserlerini bir arada yoğurabilmiş. Örneğin; İşte Van Gogh kitabının ilk sayfasını açtığınızda Hollanda’nın küçük bir köyünde doğan Van Gogh’un self-portrait eseri, çocukluk fotoğrafları ve kısa metinlerle çoktan ressamın dünyasına girmiş oluyoruz. Van Gogh’un uzun soluklu yaşamına ve sanatına okuyucuyu da dahil eden kitaba ressamın ölümü ve son eserlerine yer verildiği sayfalarla veda ediyoruz. Serinin İşte Rembrandt, İşte Kandisnsky veya İşte Leonardo da Vinci gibi kitaplarında da aynı içerik, tasarım ve görsel zenginlikle sanatkârların dünyasında böyle bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Bu yazıyı paylaş
Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?