OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Kelamın Kemali Kalemdir

Mehmet Lütfi Arslan

Rivayet olunduğuna göre Süleyman Aleyhisselam İfrit’e “Söz nedir?” diye sordu. İfrit, “Söz, geçip giden bir rüzgardır.” diye cevap verdi. Hz. Süleyman akabinde İfrit’e geçip giden bu rüzgarı kayıt altına almanın ne ile mümkün olacağını sual etti. İfrit bu soruya tek kelime ile cevap verdi: “Yazmak.”

Sözün geçip giden bir rüzgar olmaması gerektiği Kur’an’ın yazmaya verdiği ehemmiyetten bellidir. “Oku.” diyerek başlayan ilk ayetlerde kalem vesilesi ile yazmaya atıf vardır. “Yaratan Rabbinin adı ile oku…” diye başlayan ayetteki ikinci “oku” emri şöyle devam eder: “Oku, zira Rabbin sonsuz kerem sahibidir, O insana kalemle öğretti, O insana bilmediklerini öğretti.” (Alak, 3-5) Ayet, sözü kayıt altına alan kalemi nazara verirken, insana bilmediklerini kalemle öğretenin bizzat Rabbimiz olduğunu ifade etmektedir. Kalemle öğretmek, yazarak talim etmektir. Ümmi bir peygambere gelen ilk metinlerde okumak ve yazmak birlikte zikredilmiştir. Okumak ve yazmak Rabbimizin sonsuz kerem sahibi oluşunun neticesi fiillerdir, o yüzden bu işler azizdir, bu işle uğraşanlar azizdir.

Allah “ekrem”dir, zira insana bilmediğini kalemle öğretmiştir. Kalem yazmak fiilinin vasıtasıdır. Buradan iki sonuç çıkarılabilir. Öğrenmek, yazmaktan ayrı düşünülemeyecek bir iştir. Yazmak bu anlamda okumanın mütemmim cüzüdür. Anlamak ve öğrenmek isteyen yazmalıdır; yazmayan, kalem kullanmayan öğrenemez. Diğer taraftan bu iş o kadar şereflidir ki kalem ehli ya da yazan, Allah’ın ekrem sıfatının muhatabıdır, bir diğer ifade ile kalemle öğreten herkes ekremdir, elverir ki Allah’ın öğrettiğini ve istediğini öğretsin ve belletsin. Muharrir-i evvel, Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleridir. Bunu bilen her muharrir muhteşem bir silsileye mensubiyeti yanında, muazzam bir mesuliyeti olduğunu da idrak etmelidir.

Kalem, sahibine şeref katan bir nesnedir, çünkü kendisi bizatihi şereflidir. Kur’an’da bir surenin adı Kalem’dir. Bir haberde Allah’ın ilk yarattığının da kalem olduğu bildirilmiştir: “Allah önce kalemi yarattı ve ‘yaz’ buyurdu. Kalem: ‘Ne yazayım?’ dedi. Allah da: ‘Kaderi ve ebediyete kadar olup bitecek olanı yaz.’ buyurdu.” (Ebu Davud, 4700). Allah’ın ilk yarattığı kalem olduğu gibi ilk yemin ettiği de kalemdir: “Nûn… Kalem’e ve (onun) yazdıklarına yemin olsun.” (Kalem, 1) Bir şeye yemin edilmesi, onun kıymetinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Kalem ya da yazmak, okumanın ve öğrenmenin kemali için elzemdir.

Yazının tamamını Okur’un 11. sayısında bulabilirsiniz: bit.ly/2kuIOqy

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?