OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Kitabın Peşinde: Divan Şairi ve Kitap

Kitapla ilgili diğer tamlamalar, nitelemeler, tanımlar nelerdir? Divan şairinin gözünde kitap nedir, önemli kitaplar ve bunlarla ilgili şairlerimizin düşünceleri nelerdir, bundan yola çıkarak eski edebiyatımızda ve medeniyetimizde kitap algısı neye/nelere tekabül eder?

Kitap, Okur’un nesidir? Az seven, çok seven, ayılan-bayılan, onsuz yaşayamayan, hiçbir kokuyu kitap kokusuna değişmeyen, hayatını kitap biriktirmeye adayan, okumasından değil, kimsede olmayan bir nüshasına sahip olmaktan hoşlanan… Okur tiplerine göre kitabın ne ifade ettiğini merak etsek acaba nerelere bakmamız icap ederdi?

Kitapseverler hakkında yazılan kitaplardaki veriler bunun için kâfi olur mu acaba? Yoksa başka kaynaklar mı lazım? Mesela, Namık Kemal, Şinasi, Münif Paşa, Muallim Naci, Mehmet Akif, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim, Yahya Kemal, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Nazım Hikmet, Cemil Meriç için acaba kitap neydi? Varlığı onlar için neye tekabül ederdi, yokluğu neye benzerdi?

Bu sorulara cevap verecek yeterli araştırmalara, derlemelere, istatistiklere, çalışmalara sahip …………………………………………………………………………………………………………………………

Dursun Ali Tökel

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?