OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Memleket Kılıçla Alınır Kalemle Muhafaza Edilir

“Türk tarihinde dikkat esastır.” cümlesiyle sözlerine başlıyor Fatih Mehmet Şeker. Türk Dikkati, Türk Filozofisi ve Türk’ün Dünyası olmak üzere üç bölümden oluşuyor kitap. Mâtürîdî, Gazzâlî, Mevlânâ ve Cevdet Paşa üzerinden oluşturduğu çerçevede; geleneğin hâşiyesinde dolaşan Sinan Paşa’dan Fuzûlî’ye, oradan Nurettin Topçu’ya geniş bir yelpazede Türk düşüncesini ele alıyor.

Söyleşiyi Gerçekleştiren: Fatma Özkaya

Türk Felsefesi Mümkün mü?

Devlet otoritesi ve cemaat kültürü etrafında Türk siyaset düşüncesini İbn Haldûn Mukaddime’sine dayanarak yeniden yoğuruyor. “Devlet nedir?”, “Ehl-i siyaset kimdir?”, “Bir Türk felsefesi mümkün müdür?” gibi öteden beridir tartışılan sorular Türk Dikkati ışığında bir kez daha cevap buluyor. Türk’ün Dünyası kısmında evvelâ Osmanlıların gözünde Bursa gibi olan Budapeşte’yi anlatıyor, ardından bizleri hayatın provasını yaptığı Hazret-i Bursa sokaklarında gezdiriyor. Bu bölümde müellifimizin talebelik yıllarındaki anıları da dikkatimizi çekiyor. Fikrî ilminin yanında edebî kişiliğini de bir kez daha görmüş oluyoruz. Osmanlı Türkçesini kendine has bir süzgeçten geçirirken bizlere ‘keşke roman yazsa da okusak’ dedirtiyor. Nitekim inançlarını savunurken kelimeleri her daim telkâri gibi işliyor. …………………………………………………………………………………..

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?