OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Modernleşme Ne Değildir?

Giddens’ın bu eserinin en önemli özelliklerinden biri ve büyük katkısı şudur: İçinde bulunduğumuz zamanı, değişen koşulları, yaşam standartlarını ve bunu sağlayan dinamikleri anlamak, geleceğe dair, ileride, hayatımızın geri kalan kısmında nelerle karşılaşabileceğimizi görmek.

Elimizdeki kitap Ayrıntı Yayınları’ndan Ersin Kuşdil’in çevirisini yaptığı, ilk olarak 1990 yılında yayımlanan, ardından Türkiye’ye gelen ve 7. basımı gerçekleşen özel bir eser. Kitabın yazarı Anthony Giddens, içinde yaşadığımız zamanı post-modern olarak tanımlayan kimi düşüncelerin karşısında durmakla birlikte; modernliğin bir sonuç olarak post-modernliği ürettiğini değil, radikalleşip evrensel bir hâl aldığı görüşünü savunuyor. Modernliğin temel felsefesini oluşturan kapitalizm, endüstriyalizm ve ulus-devlet anlayışı ona göre hâlâ geçerliliğini koruyor yani. Modernliğe özgü kurumların, kişilerin dünyayı, geleceklerini anlama, konumlama biçimlerini nasıl yıkıcı ve bir daha geri dönüşü olmayan bir nitelikte değiştirdiğini aktarıyor bizlere.

Küreselleşme, ontolojik güvenlik, globalleşme ve çevre kavramlarını bu kitapta modernleşmenin ürünü olarak daha iyi anlıyoruz ve ……………………………………………………………………………………………………..

Salih Yüzgenç

 

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?