OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Oryantalist Yaklaşımlardan Kurtulmamız Gerekiyor

Ayşe Taşkent, Nicole Kancal Ferrari

Konuşan: Burcu Bayer

 

Nicole Kançal – Ferrari* ile Ayşe Taşkent**’in incelikli editörlüğüyle neşredilen Tasvir – Teori ve Pratik Arasında İslam Görsel Kültürü adlı çalışma, İslam sanatı ve estetiği üzerine önemli bir düşünme etkinliği olmasının yanı sıra, tasvir probleminin ilahiyat, felsefe, karşılaştırmalı sanat tarihi ve sanatın bizzat pratiğine ilişkin olmasıyla çok boyutlu bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Dr. Ayşe Taşkent ve Dr. Nicole Kancal Ferrrari ile İslam Görsel Kültürü kitabı üzerine söyleştik.

İslam sanatında tasvir meselesine eğilme fikrinden ve bu projenin ortaya nasıl çıktığı ile nasıl geliştiğinden başlayalım isterseniz.

Bu kitabın serüveninin öncelikle iki akademisyenin İslam sanatı konusundaki ilgileri ile ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra bu süreç 2010 tarihinde “Tasvir Teorileri ve İslam Sanatı” üst başlığı ile yapmış olduğumuz öğrenci atölyesine kadar gidiyor. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu atölyede İslam sanatı ve tasvir konusunda yazılmış yerli ve yabancı pek çok akademik makaleyi okuma ve inceleme imkanımız oldu. Sonrasında bu atölyede edindiğimiz birikimi bir kitap üzerinden okuyucular ile paylaşmak istedik.

İslam sanatı üzerine yazan müsteşrikler, bu geneleğin figüratif olup olmadığını merkeze alarak tartışıyorlar. Sizin bu projeniz, bu akademik geleneğin devamı olarak mı görülmeli yoksa bir eleştiri denemesi olarak mı?

Aslında bizim kitabımızın girişinde ifade ettiğimiz gibi amacımız eleştiri yapmaktan öte İslam sanatını yeniden düşünmek ve oryantalist çerçevenin dışında yeniden tartışma imkanını sorgulamak. Kendimizi herhangi bir geleneğin takipçisi olarak tanımlamaktan öte İslam sanatının değişik coğrafyalarda nasıl tezahür ettiğine dair araştırmalar yapmaya gayret eden iki akademisyen olarak tanımlıyoruz.

* Nicole Kançal – Ferrari, Lausanne Üniversitesi’nden (İsviçre) mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Harvard Üniversitesi ve Getty Enstitüsü’nde bazı projelere katıldı. Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Şehir Araştırmaları Merkezi’nde çalışıyor ve Küre & Klasik Yayınevlerinin yayın kurulunda görev alıyor.

** Ayşe Taşkent, 1997’de Marmara İlahiyat’ı bitirdi. Doktora tezi, “Güzelin Peşinde: Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd’de Estetik” başlığı ile Klasik Yayınları’ndan çıktı. Bağımsız Sanat Vakfı’nın kurucuları arasındadır.

Söyleşinin tamamını Okur’un 5. sayısında bulabilirsiniz: https://goo.gl/QhUxKc

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?