OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Renan’ın Hıristiyanlık Eleştirisi Unutuldu mu?

Müslüman bir ülkede, bu üslûpla yapılmış bir Hıristiyanlık eleştirisini okurken, -şüphesiz aynı şey değil ama- bizim ilâhiyatçılarımızın, yüzyılların birikimi olan İslâm külliyatını eleştirirken ne kadar kaba (çirkin dahi denebilir) bir üslûp kullandıklarını fark ediyorsunuz.

Çocukluk ve Gençlik Hâtıraları, Ernest Renan (1823-1892)’ın Maarif Vekâleti Yayınları arasında Türkçeye tercüme ettirilmiş bir eseridir. “Dünya Edebiyatından Tercümeler” üst-dizisinin “Fransız Klasikleri” alt-dizisinde 211. kitaptır. Kitabı Maarif Vekâleti’nin Mütercimler Odasında görevli Ruhi Dervişoğlu çevirmiştir.

İbrahim Demirci Hocamızın verdiği bilgiye göre mütercim, ünlü romancı Suat Derviş (1903-1972)’in kardeşidir. Fakat Ruhi Dervişoğlu’nun, yeterli bilgiler içeren bir biyografisine herhangi bir yerde rastlayamıyoruz. Zaten mütercimler genellikle kayıp ve meçhul.

Adeta Kaybolmuş

Ruhi Dervişoğlu’nun tercümesi İstanbul’da 1956’da yayımlanmıştır. Millî Kütüphane’de bulunan üç, İSAM’daki iki nüshasının da 1956 basımlı olduğuna bakarak, bu tercümenin bir ikinci baskısının yapılmadığı hükmüne varabiliriz. Acaba neden? Maarif Vekâleti’nin Millî Eğitim Bakanlığı olduğu tarihten sonra da Dünya Edebiyatından Tercümeler dizisine dâhil eserler defalarca basılmasına rağmen bu …………………………………………………………………………………………………………………………

Yusuf Turan Günaydın

 

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?