OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Sembol ile Hikmet Arasında Bir Rabıta Var mı?

Murat Bozkurt

İnsan Yayınları olarak 20 yıl aradan sonra tekrar baskısını yaptığımız Sembolik İmgelem kitabı ince fakat yoğun/ konsantre bir metin. Yazarı Gilbert Durand 1920’li yıllarda Fransa’da doğan, on yıl kadar öğretmenlik yaptıktan sonra akademiye kayan, “aktif imgelem” kavramı üzerine yazdığı metinlerle tanınan bir entelektüel. Jung ve Bachelard üzerine yaptığı araştırmalar; etnoloji, semboloji, semiyoloji, mitoloji gibi olgular üzerine yazdığı incelemelerle
tanınan bir yazar.

Hem bir dil hem bir varlık olarak tanımladığı sembol’ün yapısını çözümlemeye, ontolojisini kavra(t)maya çalıştığı Sembolik İmgelem’de simge’nin, doğa ve kültür diyalektiği olarak beliren Batı düşüncesinde sadece kültürel değil doğal bir olgu olmaklığını vurgular. Hakim psikanalitik paradigmanın profan sembolizm anlayışını eleştirir.

Yazının tamamını Okur’un 4. sayısında bulabilirsiniz: https://goo.gl/QhUxKc

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?