OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Seyahatnameler Tiyatro Gibidir

Seyyah, seyahatnamesini, muhatabı olan okurlarının da bu bölgeyi görmediğini varsayarak yazar. Bu durumda okurlarının da kendisinin gördüğü şeyleri en az kendisi kadar kavrayabilmeleri için anlattıklarını bir resim veya bir tiyatro gibi tasvir etmesi gerekir. Bu yüzden seyahatnamelerin anlatıları bir roman, bir film kadar canlıdır.

Seyahatnameler, yazının dışında herhangi bir kayıt aletinin henüz icat edilmediği zamanlarda, ilgilendikleri coğrafya ve bu coğrafyada yaşayan kültürler hakkında geniş bilgiler verirler. Resmi kayıtlarda, arkeolojik buluntularda, müzelerde ve sahaflarda bulamayacağımız; yaşayan insana, yaşayan kültüre ve yaşayan mekâna dair bilgileri seyahatnamelerde bulabiliriz. Seyahatnamenin temel amacı ziyaret edilen bir bölgeyi, bu bölgede yaşayan insanları ve kültürlerini, bu bölgeyi daha evvel ziyaret etmemiş ve belki de hiçbir vakit ziyaret etme imkânı bulamayacak insanlara bahsedilen bölgeyi her şeyiyle tanıtmak, anlatmaktır. Bu amaçla seyahatname yazarının yani seyyahın ciddi bir gözlem yapması ve yaptığı gözlemleri sebep – sonuç meselesinde değerlendirerek yazıya aktarması gerekir.

Seyyahın seyahatnamesine yazdığı gözlemlerinin çoğu, seyyahın daha evvel görmediği yani alışık olmadığı, kendisine göre tuhaf gelen durumlardan müteşekkildir. Dolayısıyla seyyah, seyahatnamesini, muhatabı olan okurlarının da bu bölgeyi görmediğini varsayarak yazar. Bu durumda okurlarının da kendisinin gördüğü şeyleri en az kendisi kadar kavrayabilmeleri için anlattıkların ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Yusuf Korkmaz – Mücahid Emre Sever

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?