OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
OKUREtiket: "divan şiiri"

divan şiiri Etiketi

Dursun Ali Tökel Okur Dergisi’nin geçen sayısında bahsettiğimiz gibi klasik Osmanlı şairinin kitap anlayışı etrafında oluşturduğu dünyaya, kitap için kullandığı sıfatlardan yola çıkarak girmeye çalışıyoruz. Okur’un geçen sayısında (3. Sayı), kitab-ı müstetâb tamlaması etrafında kurgulanan kitap düşüncesini aktarmaya çalışmıştık. Bu yazımızda da diğer sıfatlara ve bunların anlam

Devamını Oku

Kitapla ilgili diğer tamlamalar, nitelemeler, tanımlar nelerdir? Divan şairinin gözünde kitap nedir, önemli kitaplar ve bunlarla ilgili şairlerimizin düşünceleri nelerdir, bundan yola çıkarak eski edebiyatımızda ve medeniyetimizde kitap algısı neye/nelere tekabül eder? Kitap, Okur’un nesidir? Az seven, çok seven, ayılan-bayılan, onsuz yaşayamayan, hiçbir kokuyu kitap kokusuna

Devamını Oku