#divan şiiri

Genel / Yazılar

Kitabın Peşinde: Divan Şairi ve Kitap – 2

Dursun Ali Tökel Okur Dergisi’nin geçen sayısında bahsettiğimiz gibi klasik Osmanlı şairinin kitap anlayışı...
Genel / Yazılar

Kitabın Peşinde: Divan Şairi ve Kitap

Kitapla ilgili diğer tamlamalar, nitelemeler, tanımlar nelerdir? Divan şairinin gözünde kitap nedir, önemli kitaplar...