#Dursun Ali Tökel

Genel / Yazılar

Kadın Hakları Savunucusu Yazılı ve Sözlü Edebiyatımız

Dursun Ali Tökel Tanpınar’ın “yalnız şurası unutulmamalıdır ki, bir manzume tek başına bir eserdir.”...
Genel / Yazılar

Aşkı Anlatan Mesneviler Kuru Birer Efsane mi?

Dursun Ali Tökel Bu sayıda, divan edebiyatında kitap sıfatları yazılarımıza ara veriyor ve yine...
Genel / Yazılar

Kitabın Peşinde: Divan Şairi ve Kitap – 2

Dursun Ali Tökel Okur Dergisi’nin geçen sayısında bahsettiğimiz gibi klasik Osmanlı şairinin kitap anlayışı...
Genel / Yazılar

Kitabın Peşinde: Divan Şairi ve Kitap

Kitapla ilgili diğer tamlamalar, nitelemeler, tanımlar nelerdir? Divan şairinin gözünde kitap nedir, önemli kitaplar...
Genel / Yazılar

Bâkî’den Kanunî’ye Kitap Teşekkürnâmesi

Divan şiirinde kitabın macerasını bilmek için, kitaptan önce başka maceraları bilmemiz gerekiyor. Klâsik edebiyatımızın...
Genel / Yazılar

Neden Bizim de Özlü Kitap Sözümüz Yok?

Evliya Çelebi, padişahın (4. Murat) huzurundadır. Padişah Evliya’ya lazım olan bazı kitapların verilmesi için...