OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
OKUREtiket: "Ercan Yılmaz"

Ercan Yılmaz Etiketi

Ercan Yılmaz 1. Hurûfî şairlerden Arsî’nin Divan’ından bir beyit: “Oku te’vîl-i kelâmullahı vech-i yârda Hâme-i kudretle yazmıştır onu dest-i çeleb” “Kudret kalemini” çekme kasına diyen kimdi? Sevgilinin suretinde Allah’ın kelamını okumak… “Yarin dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil” derken hangi harfi kastediyordu Haşim? 2. Seyyid Ishak’ın beyti: “Levh-i mahfuz-ı Hüdâ

Devamını Oku

Ercan Yılmaz 1. “Ustamsın, kalemimsin, bana onurlar katan o güzel biçemi veren sensin.” Dante Cehennem’i “kalem”le yazdı. 2. Gark ider bir noktada nûr-ı siyâha ‘âlemi ‘Ârifüñ ser-mâye-i kilk-i siyâhı böyledür (Arifin siyah kaleminin sermayesi bir noktasıyla tüm evreni siyah nura boğar) Nef’î’nin kalemi de bu cinsten bir kalemdi hiç şüphesiz. 3.

Devamını Oku

Ercan Yılmaz 1. Okur Hâlleri… Bir Dostoyevski okuru, ‘absent’ içmiş gibidir, aynı anda kargalarla da korkuluklarla da arkadaşlık yapabilir. Bir Baudelaire okuru, aynanın iki yüzü gibidir. Gerçeğin derisini yüzer gibi sıyırır kitap-ayna’dan ‘sır’ı. Yûnus okuru şöyle der: ‘Develer’ olarak da okusam ‘yağmur yüklü bulutlar’ olarak da,

Devamını Oku

Ercan Yılmaz 1. Dostoyevski’nin Sibirya’dan kardeşine yazdığı mektupta, Kur’an’ı, Kant’ı ve Hegel’i istediğini biliyor muydunuz? Kılıç ve Ilyada’nın Büyük İskender’in yastığının altından eksik etmediği iki silahı olduğunu? Ya Bernard Shaw’un Cesar and Cleopatra eserinde, İskenderiye Kütüphanesi’nin insanlığın belleği olarak zikredildiğini? İnanç, güç, bellek… 2. ‘Yazı ve Mazmun’

Devamını Oku

Ercan Yılmaz 1.Üniversitemin (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) Yenikapı Mevlevihanesi yerleşkesindeki kütüphanesinin eski çilehaneler olduğunu bilmek oldukça tuhaf geliyor bazılarına. Halbuki çile ile okuma eylemi arasında bir mütekabiliyet olmadığını kim söyleyebilir ki? Ve birdenbire çileyen gül imgesi… Sakallarım iyice uzadı. Onları tavana bağlayarak başımın öne düşmesini engellemeliyim

Devamını Oku