OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
OKUREtiket: "Murat Bozkurt"

Murat Bozkurt Etiketi

Murat Bozkurt Modern terminolojide “robotik” olarak isimlendirilen ama aslında “teknik” olmaktan öteye gitmeyen buluşlar, hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan araç-gereçlerin yapımı, aklı/insanı merkeze alan Aydınlanma düşüncesinin Batı’da hakim olmasıyla birlikte teknolojik ilerlemenin düşünsel altyapısı oluşmuştur (ki Aydınlanma’nın kurucu isimlerinden Descartes’in Tanrı anlayışı bile mihaniki bir Tanrı anlayışıdır). Frankestein-vari Bir

Devamını Oku

Murat Bozkurt Bütün kadim dinlerin (dolayısıyla da Kutsal’ın) “aşkın birliği”ni ve bu aşkın birliğin kadim geleneklerdeki farklı ve benzer yönlerini kavramaya ve açıklamaya çalışan Tradisyonel Ekol içinde Titus Burckhardt, Ananda Coomaraswamy ile birlikte akımın sanat teorisyenleri olarak değerlendirilebilir. Gerek edebî sanatlardaki gerek güzel sanatlardaki kadim geleneğin izlerini

Devamını Oku

Gelenek sanatçı için sadece içine doğduğu “tarihsel/toplumsal motivasyon” gibidir. Hatta sanatın en temel müteharriki olarak bilinen ilham’ın şeffaf zarfı, döl yatağıdır Gelenek. Bütün kadim dinlerin (dolayısıyla da Kutsal’ın) “aşkın birliği”ni ve bu aşkın birliğin kadim geleneklerdeki farklı ve benzer yönlerini kavramaya ve açıklamaya çalışan Tradisyonel Ekol

Devamını Oku

Dinsel Simgeciliğin Bunalımı’nda Borella, paradigma değişimini ilkçağ filozoflarından alarak aydınlanmaya ve moderniteye kadar götürür. Teo-centric (Tanrı-merkezci) kadim düşünce geleneğinin merkezî konumunu kaybedip yerine antropo-centric (insan-içinci) düşünce yapısının ikame edilmesiyle başlayan sekülarizm, insanı aşkın ve kutsal olana yönlendiren bir dil ve düşünce biçimi olan sembol’ü (sembolizmi) de

Devamını Oku