#Osmanlı Şiiri

Genel / Yazılar

Kitabın Peşinde: Divan Şairi ve Kitap – 2

Dursun Ali Tökel Okur Dergisi’nin geçen sayısında bahsettiğimiz gibi klasik Osmanlı şairinin kitap anlayışı...