OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
OKUREtiket: "Salih Zeki Meriç"

Salih Zeki Meriç Etiketi

Salih Zeki Meriç Edebiyatımızın ve fikir dünyamızın yakın tarih mimarlarından biridir Nurettin Topçu. Evvela şunu ifade etmek gerekir ki Nurettin Topçu’nun hemen hemen bütün kitaplarının neşrini Dergâh Yayınları yürütmektedir. Dergâh Yayınlarını bu ve buna benzer kültür mirası hüviyetindeki çalışmaları yayın dünyasına kazandırdığı için tebrik etmemiz lazım. Davası

Devamını Oku

Salih Zeki Meriç Toplumsal hafızamız açısından baktığımızda yaşadığımız en büyük travmalardan biridir harf devrimi. Tarihi olayların kendi oluş dönemlerinin şartlarında değerlendirmek gerekse de sonuçları, olduğu zamanı aşan, geleceği şekillendiren, kalıcı etkiler bırakan yönü vardır. Bu devrimin gerekliliği veya gereksizliği tartışmasından uzak bir bağlamda harf inkılâbının bu

Devamını Oku

Mârifetnâme bir bütün olarak ele alındığı zaman içerisinde anlatılan bölümlerin hepsi insanı, Rabbini tanımaya, bilmeye ve ona duyması gereken muhabbete götürmektedir. Anadolu irfan geleneği açısından önemli bir yere sahip olan Mârifetnâme, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin en önemli eseridir. İbrahim Hakkı, ansiklopedik mahiyette yazdığı Mârifetnâme’si ile şark kültürünün

Devamını Oku

Chittick, ele aldığı ve tartıştığı konuları felsefî, teolojik ve tasavvufî bağlamlarına oturtmakta büyük bir başarı sergilemektedir. Uzun zamandan beri kütüphanemde arz-ı endam eden kitaplardan biriydi; Varolmanın Boyutları. Kitap, William Chittick imzasını taşıyor. Tasavvuf ve tasavvufun önemli konularından biri olan Vahdet-i Vücûd’u akademik ve batılı bir bakış

Devamını Oku