#Yusuf Turan Günaydın

Genel / Yazılar

Boşnakçadan Türkçeye Çevrilecek Kitap Var mıdır?

Yusuf Turan Günaydın İlk kez Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’tan duymasaydım, sanırım hiçbir zaman...
Genel / Yazılar

Mu’cemü’l-Müellifîn Çevrilmeli ama Nasıl?

Yusuf Turan Günaydın Ömer Rıza Kehhâle ismine Türkçe kaynaklarda özellikle biyografi çalışmalarının dipnotlarında, bibliyografyalarında...
Genel / Yazılar

Mukbil Bey’in Fransızca Kûtu’l-Amâre’si

Yusuf Turan Günaydın Şu an için hayatı hakkında ancak bazı ipuçları bulunabilen Yüzbaşı Mukbil...
Genel / Yazılar

İtalyancadan mı Çevrilse, Fransızcadan mı?

Yusuf Turan Günaydın Alessio Bombaci (1914- 1979) Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseriyle meşhur bir...
Genel / Yazılar

Renan’ın Hıristiyanlık Eleştirisi Unutuldu mu?

Müslüman bir ülkede, bu üslûpla yapılmış bir Hıristiyanlık eleştirisini okurken, -şüphesiz aynı şey değil...
Genel / Yazılar

Bu Kitabı Türkçeye Kim Çevirecek?

Fransa’nın yetiştirdiği bu ‘dindar sosyalist’in ilgi çekici bir hayat hikâyesi vardır. Samimi bir dindar...
Genel / Yazılar

Yarım Kalmış Bir Tercüme Tefrikası: “Yeniden Öğrenilmesi Gereken Peygamber”

Eserin yarım da olsa Türkçede bir tercüme-tefrikasının bulunduğunu Rasim Özdenören’in Hece dergisinde cumartesileri gerçekleşen...