OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Taklide Karşı Tahkik

Burcu Bayer

Bugün hem modern anlamda bir bilim insanı, avukat ya da doktor olup evreni, ruhu ve Allah’ı Kitab-ı Kerim, sünnet-i seniyye ve geleneğin izinde anlayıp yorumlamak nasıl mümkündür? William C. Chittick’in Kozmos’un Hakîkati ismiyle çevrilen eseri tam da bu soruyu merkeze alarak bir cevap girişiminde bulunuyor. Chittick’in meseleyi ele alış tarzına ve çözüm önerisine geçmeden önce, sorunu sarih bir dille ortaya koymakta fayda var.

Müslümanlar, özellikle de biz Türkler, uzun bir yüzyılı maalesef “İslam telakkiye mani midir?” sorusuna cevap aramakla geçirdik. Fakat fark etmemiz gereken ilk şey, yanlış bir sorunun doğru yanıtlanamayacağı olmalıydı. Nitekim bu soru modern bilimin ve modern dünya görüşünün paradigması içinden sorulmuştu. Cansiperane bir şekilde bu soruya cevap arayan münevverlerimizin, bizatihi bu soruya muhatap olmaları da onların modernizmin zokasını yuttukları anlamına geliyordu.

Yazının tamamını Okur’un 5. sayısında bulabilirsiniz: https://goo.gl/QhUxKc

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?