OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Tasarlanan Bir Proje Olarak Çocuk

Böyle bir çağda çocuğu (insanı) bir proje olarak görmemeye çalışmak ahlaki devrimin ilk basamağı olacaktır.

Nazife Şişman Kaderle Tasarım Arasında: Yeni İnsan kitabıyla, genetikteki gelişmelere bir Müslüman olarak dikkatimizi çekiyor, mevcut tartışmalardan bizleri haberdar ediyordu. Tanrı’nın tasarısını (kader) kabule yanaşmayıp bilim ve teknolojiyle yeni bir tasarı gücünü doğuran genetik ilminin gizli mesajlarına karşı bizleri uyarıyordu.

Genetik, yapay zekâ çalışmaları, bilgi sistemlerindeki ilerlemeler ve politikayla iç içe giren bir disiplin. Bu alanların her biri insanı bir yerinden tutup yeniden “var etmenin” peşinde. Kimi bedenini, kimi zekâsını, kimi ruhunu ve kişiliğini tasarlıyor. Kaderin değiştirilemez ve önüne geçilemez bir Tanrı tasarısı olduğu inancı eskisi kadar güçlü değil artık. Çok büyük bir sermaye, her türden tasarımın pazarlamasını sağlıyor; çünkü “yeni” her zaman caziptir.

Bebeği Tasarlamak

Tüm bu tartışmalar doğum ve çocuk hadisesinde de gündeme geliyor. Bir bebeğin dünyaya gelişi mucizevi bir olaydan ziyade metalaşan ve tasarlanan bir sürece dönüşüyor. Uzmanlar gelecek yüzyıllarda bebeklerin daha ana rahmindeyken her türlü müdahaleye açık hale gelip ebeveynin istediği şekilde tasarlanabileceğini söylüyor. Mevcut teknolojiler bu olasılığı şimdiden gösteriyor gibi. Dünya hızlı bir şekilde tüm bu süreçleri yaşarken etik, ahlak ve din tartışmaları yetersiz kalıyor. Gelecek yüzyıllarda nasıl bir çocukluk göreceğimiz, yeni insan söylemlerinin sınırına bağlı.

Mevcut tartışmaların çocuk ve ilk gençlik edebiyatındaki izdüşümünü yakalayabileceğimiz birkaç kitaptan bahsedecek olursak, ilki Susanna …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ayşenur Narboğa

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?