OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Yarım Kalmış Bir Tercüme Tefrikası: “Yeniden Öğrenilmesi Gereken Peygamber”

Eserin yarım da olsa Türkçede bir tercüme-tefrikasının bulunduğunu Rasim Özdenören’in Hece dergisinde cumartesileri gerçekleşen mutat sohbetlerinde öğrenmiş bulunuyoruz. Rasim Ağabey, Bugün’ün ilk sayısında rastlayınca sırf bu tefrikanın hatırına gazeteye abone olduğunu söylüyor.

14 Aralık 1966 tarihinde ilk sayısı basılan Bugün gazetesinin “Ramazan Sahifesi”ne dikkatle bakmasanız bile “Yeniden Öğrenilmesi Gereken Peygamber: Hazreti Muhammed” başlıklı bir tefrika hemen gözünüze çarpacaktır. “Yazan: Prof. Konstan Virgil Gheorghiu (Romanya Eski Hariciye Vekili)” ifadesiyle, başlığın hemen sağında tefrikanın sahibi adıyla sanıyla gösteriliyor.

Peki mütercim?

Mütercim 20 Aralık 1966 tarihli 7. tefrikaya kadar gösterilmiyor. 7. tefrikada adı unutulan mütercimin Yakub Kenan Necefzade olduğunu öğreniyoruz. Bu zâtın Farsça klasiklerden tercümeleri bugüne kadar çokça basılmıştır; aslında tanınmış bir mütercimdir. Fakat hayat hikâyesi hakkında bilgi bulamazsınız. Âdeta sırra kadem basmış gibidir.

Devamı Sakıncalı Bulunmuş

Tefrika 13 Mayıs 1967 tarihine kadar 143 bölüm yayımlanıyor fakat sona ermiyor. Tefrika sayısı 143. Ama bu bölüm gazetenin 146. sayısında yayımlanmış. Çünkü 26 Aralık 1966 tarihli nüshada olduğu gibi bazı sayılarda tefrika yer almıyor. 94. bölüm 21 Martta, 95. bölüm ise 25 Martta yayımlanmış. 38. bölümün yer aldığı 22 Ocak 1967 tarihli nüshada o sayfanın bir kısmı yırtılmış. 41. ve 61. bölümlerin yer aldığı 25 Ocak ve 14 Şubat tarihli sayılar koleksiyonda yer almıyor. Gazetenin son tefrikanın sonuna koyduğu açıklamadan öğreniyoruz ki ………………….

Yusuf Turan Günaydın

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?