OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Almanca’dan Ahmet Haşim

Yusuf Turan Günaydın

Yanlış anlaşılmasın Ahmet Haşim’in Almancadan tercüme edilecek bir kitabından söz etmiyoruz. Almancada Ahmet Haşim hakkında 1920 sonlarında telif edilmiş mütevazı bir eseri hatırlatmak istiyoruz: 

Dr. Herbert Wilhelm Duda’nın Ahmed Haschim: Ein Türkisher Dichter der Gegenwart (Berlin 1929, 200-244 s.) künyeli eseri kapakta “Şairin portresiyle” kaydı düşülerek Deutsche Gesellschaft für Islamkunde [Alman İslami Araştırmalar Derneği] tarafından yayımlanmıştır. Alt başlık “Çağdaş bir Türk Şairi” şeklinde çevrilebilir. Eser “Die Welt des Islam”dan ayrı basım şeklinde kitaplaştırıldığı için sayfa numaraları bu yayındaki rakamlarladır: 200-244 arası sayfalarda yer almaktadır ve bu durumda toplam 44 sayfadan ibarettir. En başta ise dört sayfaya [I-IV] dağılan jenerik kısmı vardır.

Avusturyalı Şarkiyatçı: Duda

Müellif Duda (1900-1975) Avusturyalı bir şarkiyatçı, Türk tarihi ve edebiyatı uzmanıdır. Semavi Eyice’nin DİA’daki “Duda” maddesi, bu müellif hakkında yeterli bilgi vermektedir. Yakup Kadri’nin hikayelerini (Eine Weibergeschichte und andere Novellen, Leipzig 1923), Refik Halid ve Falih Rıfkı’dan bazı eserleri Almancaya tercüme etmiştir. 

Bibliyografyasında, İstanbul’da 1929 yılında basılmış Yunus Emre adlı bir kitabından bahsedilmekteyse de Eyice’nin belirttiğine göre bu eseri herhangi bir kütüphane veya katalogda bulmak mümkün olmamıştır.

Yazının tamamını Okur’un 19. sayısında bulabilirsiniz: https://www.okurdergisi.com/okuru-nerede-bulabilirsiniz/

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?