OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Disiplinlerüstü Bir Disiplin: Sanat

Kübra Ramazan

Yeni keşifler ve farklı bakış açılarının ortaya konulmasıyla disiplinler birbirinden ayrıldı, kendi içlerinde de alt dallara bölünerek ele alınır oldu. Hemen her durumda yaşanan bu ayrışma hiç şüphesiz disiplinlerarası çalışmaları daha büyük merak ve coşkuyla karşılamamıza sebep oldu. Bu durumdan, beraberinde getirdiği estetikle birlikte hemen her yerde görmek istediğimiz “Sanat” da payını aldı. 

Hece Yayınları belli konuları kapsamlı ve nitelikli olarak ele aldığı özel sayılarına bir yenisini daha ekleyerek 42. özel sayısını “Sanat” başlığıyla geçtiğimiz Haziran ayında okura sundu. İçeriğine şöyle bir göz atıldığında yoğun bir özveri ile hazırlandığı belli olan bu sayı okuyucuya sanata dair çok yönlü bir okuma çeşitliliği sunmayı vaadediyor. 

Joseph Margolis’in sunuşu ve Kavramsal Çerçeve – Felsefe – Estetik – Anti Estetik – Eleştiri bölümü ile başlayan sayı içeriğinde sanatın ne olduğu, doğuşu, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi ve günümüzde nasıl bir yol izlediği, kendi içindeki durumu, Mimarlık, Tarih, Psikoloji, Tıp, Medya- Kitap, Sergi-Kuratörlük ve benzeri farklı disiplinlerle olan ilişkisini ve etkisini tartışıyor. 

Modern, Çağdaş, Geleneksel, Türk-İslam Sanatı konularını da ayrıca işliyor. Aynı zamanda Jale N. Erzen, Sadettin Ökten, Uğur Tanyeli, Süreyya Su, Beşir Ayvazoğlu, Enis Batur, M. Uğur Derman, Oliver Leaman ve daha birçok fikir öncüleri olan sanat kuramcılarının ve entelektüellerin düşünce dünyaları üzerinden sanata dair zihni dönüşüm ve kırılmalar değerlendiriliyor. Bu arşivlik çalışma sanatla ilgili herkesin kitaplığında bulunmalı!

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?