OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Herkes İçin “Bizim Ora”

Meltem Ortakcı

İz Yayıncılık’tan Ekim ayında çıkan ve on yedi öyküden müteşekkil olan eser, “Hep Eksik” ve “Hep Hiç” isimli iki bölümden oluşuyor. Eser, gerek muhtevası gerekse öykü isimlerindeki isabetli seçimleri ile okura etkileyici bir okuma tecrübesi sunuyor. Kullandığı temiz dil, kelime tercihlerindeki ahenk, belirgin metin işçiliği ile öykülerine yön veren yazar, okuru her manada içine çeken öykülere adeta kuvvetli bir soluk oluyor.

Kapak tasarımında Yasin Çetin imzası taşıyan eser, henüz kapağına bakıldığında dahi okurun damağında taşranın isli tadını bırakmayı başarıyor. Türkiye’de son yıllarda kapak tasarımlarındaki kalitenin müspet farkını gözler önünde seren Benden Başka Herkes, iyi bir kapak tasarımının kitap için ne kadar mühim olduğunun en başarılı örneklerinden biri olmayı başardı hiç şüphesiz.

Bildik Taşranın Bildik İzi

Sıddık Yurtsever hikayeleriyle hiç habersiz bir köşe başında, sokak ortasında, dergahta, bargahta; kah bir köy meydanında kah metropol kalabalığında; iç içelikte yahut bir başınalıkta, bozkırın yamasında, taşranın patikasında her an karşımıza çıkabilecek karakter ve mekan seçimleriyle tabiri caizse konforlu apartman dairelerinde başladığımız öyküleri kerpiç evlerin avlularında bitirmemizi sağlıyor.

Bazen mahalle aralarını, hastane koridorlarını; bazen dağları, taşları, bereketli toprakları karakterlerine yoldaş eden yazar; yetişememişlik, bulamamışlık, bulsa da yanına varamamışlık, hadi vardı diyelim bir türlü sevememişlik, saramamışlık, hep bir yarım kalmışlık hissinin yanına her defasında cılız bir damar gibi umudu katık ediyor. “Hep” ile “hiç”in, havf ve recanın, o türkünün, o maninin, o şarkının izinde; söz gelimi kundağa sarılan her bebekle, kınası karılan her gelinle, çeliğe çomağa durmuş her çocukla birlikte bir şekilde okurun mazisine dokunmayı başarıyor.

Sahip olduğumuz geleneğin ve coğrafyanın cömert elini öykülerine maharetle serpiştirmeyi başaran yazar kaleme aldığı öykülerle okurun dimağında büyüklerimizin dizleri dibinde dinlediğimiz efsunlu hikayelerin tadını bırakıyor.

İyi Hikaye Okura Ne Söyler?

İyi bir hikaye okurdan ne ister, ne bekler yahut okura ne söyler, ne vadeder? Hangi denilemeyenin sözüdür, hangi geçilemeyenin yolu? Hangi sadra şifadır, hangi derde deva? İyi öykünün okura sunduğu bazen sağaltıcı bazen daha da yaralayıcı olan gerçeklik hissinin etkisi ile söylemek mümkün ki; Benden Başka Herkes, oyası eskimiş, al gülleri solmuş anne yemenilerindeki soylu cefanın, sahici insan tereddütlerinin, sıradan duyguların, sıradan insanların, tanıdık simaların, gerçek olan her şeyin ve ben dahil herkesin hikayesi.

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?