OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Huzurlarınızda 2019’un En Dikkat Çeken Kitapları

Hazırlayan: Yusuf Temizcan

2019 sona ererken, artık geleneksel hale gelen, Okur’un yazarlarının farklı kategorilerde seçtiği yılın en dikkat çekici kitaplarını sunuyoruz.

EDEBİYAT

İsmail Güleç

Amerikalı şiir eleştirmeni Marjorie Perloff, avangart ve postmodern şiiri anlattığı bu kitapta, ismini bilmediğimiz birçok şaire yer veriyor. Medya ve şiir arasındaki ilişki, özellikle internet dili karşısında dilin nasıl tavır aldığı da benim için ilginç değerlendirmelerle dolu. Okuyunca pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü bir kısmını ilk defa duyduğum, bir kısmını da bilip tanımlayamadığım birçok şeyi ben bu kitapta buldum.

 • Radikal Zanaat Medya Çağında Şiir Yazmak
  Marjorie Perloff
  Mütercim: Ahmet Ölmez
  Ketebe Yayınları
  328 sayfa, 1. Baskı Mayıs 2019
 • Bir Zamanlar Bir Ülkede Masalların Kısa Tarihi
  Marina Warner, Mütercim: Güven Turan
  Yapı Kredi Yayınları
  176 sayfa, 2. Baskı Ekim 2019
 • Ferheng-i Şuuri
  Hasan Şuuri
  Hazırlayan: Ozan Yılmaz
  Yazma Eserler Kurumu, 480 sayfa, 1. Baskı 2019

TARİH

Halil Solak

Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı konularından biri olan Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışını, çoğu ilk kez yayınlanan belgelerle ele alarak inceleyen bir kitap 19 Mayıs. Bardakçı’nın yayınladığı bu belgeler, Türkiye tarihini değiştiren bu hadisenin, kitabın başlığına da yansıdığı şekilde, “bir devlet operasyonu” olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Mustafa Kemal’in Samsun yolculuğunun öncesi ve sonrasında yaşananları içeren bu kitap pek çok tartışmaya da son noktayı koyuyor.

 • Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs
  Murat Bardakçı
  Turkuvaz Yayınları
  398 sayfa, 1. Baskı Eylül 2019
 • Saray Harem ve Mahrem
  Ali Akyıldız
  Timaş
  384 sayfa, 1. Baskı Nisan 2019
 • Ortadoğu’da Hakimiyet Mücadelesi: Osmanlı-Memlük Savaşı 1485-1491
  Shai Har – El, Mütercim: Gül Çağalı Güven
  Alfa Yayınları
  335 sayfa, 1 Baskı Ekim 2019

SANAT

Yunus Emre Tozal

Rüya Şehirler, bu yılın sanat ve mimarlık tarihi kategorisinde okura bir kültür tarihi sunan ve şehirlerin planlanmasından tasarımına aslında nasıl yaşamamız, nasıl çalışmamız, nasıl alışveriş yapmamız ve neye inanmamız gerektiğine dair fikirlerin bir dışavurumu olduğunu da gösteren önemli bir yapıt. Graham kitapta, şehir peyzajlarının analizini yaparak şehir formlarımızın nereden geldiğini, bizim onları ve onların bizi nasıl şekillendirdiğini göstermeyi amaçlıyor.

 • Rüya Şehirler: Dünyayı Şekillendiren Yedi Tasarım Fikri
  Wade Graham
  Mütercim: Ümit Hüsrev
  Yolsal, Koç Üniversitesi
  Yayınları, 296 syf, 1. Baskı Ekim 2019
 • Mağaradaki Zihin
  James David – Lewis Williams
  Mütercim: Tolga Esmer
  Yapı Kredi Yayınları
  312 sayfa, 1. Baskı Ekim 2019
 • Müzecilik Yazıları
  Halil Edhem
  İletişim Yayınları
  275 sayfa
  1. Baskı Kasım 2019

ÇOCUK EDEBİYATI

Rabia Gülcan Kardaş

Her hafta posta kutuma yeni çocuk kitabı haberi geliyor; kah 30, kah 100! Elbette hepsini okumak mümkün değil. Okuduklarımız arasından seçtiğimiz 3’ü burada.
Üste alacağım eser Anlatsana adını taşıyor. Ekim ayında okuyucu ile buluştu. Kitaba ay dede, dev, gölge, ağaç, korkuluk, misketler, peynir ekmek ve tabi ki bulutlar konuk oluyor. Hikayelerle, masallarla el ele, hem kitabı hem hayatı okumaya yönlendiren bir metin elimizdeki. “gökyüzünden düşen bir mektup almıştı bi’ keresinde…” kitaptaki çocuk. Anlatsana da size özel bir mektup gibi.

 • Anlatsana
  Fatih Turanalp
  Nar Çocuk
  73 sayfa, 1. Baskı Kasım 2019
 • Uçan Mermi
  Bai Bing
  EDAM
  40 sayfa, 1. Baskı Şubat 2019
 • Evrendeki Son Hazine
  Figen Yaman Coşar
  Düş Değirmeni Kitaplığı
  200 sayfa, 1. Baskı Ocak 2019

İLAHİYAT – İSLAM DÜŞÜNCESİ

Murat Bozkurt

Metalib ve Mezahib, merhum Elmalılı’nın, Fransız felsefe tarihçileri Paul Janet ve Gabriel Séailles’in hazırladıkları Felsefe Tarihi’nin metafizik ve ilahiyat bölümlerinin şerhli tercümesidir. Elmalılı, eseri Batı düşüncesine aşina olmak için tercüme ediyor ve kelam alimlerinin fikirleriyle kıyaslamalarda bulunarak zenginleştiriyor. Eser sadeleştirme yapılmaksızın döneminin orijinal diliyle yayına hazırlanarak ilgili okuyucunun felsefi kavramlara/ıstılahlara aşinalık kazanmasını amaçlıyor.

 • Metalib ve Mezahib
  Elmalılı Hamdi Yazır
  Hazırlayan: Asım
  Cüneyd Köksal
  İnsan Yayınları
  352 sayfa, 1. Baskı Eylül 2019
 • Mustafa Sabri Efendi’nin Dini Görüşleri
  İbrahim Bayram
  Klasik Yayınları
  654 sayfa, 1. Baskı Temmuz 2019
 • Halveti Azizlerinin Etvar-ı Seb’a Risaleleri
  Derleyen: Fatih Yıldız
  Büyüyenay Yayınları
  640 sayfa, 1. Baskı Ağustos 2019

FELSEFE-SOSYOLOJİ

Mustafa Kirenci

Usta öykücü Cemal Şakar’ın teorik metinlerini bir araya getiren Edebiyatın Doğası’nda, felsefi bir konu olan “eşyanın doğası/özü”nden hareketle edebi eserin varoluşu, dili, tekniği, biçimi, içeriği gibi konular tartışılmaktadır. Yazar, “edebiyat felsefesi” ve “edebiyat sosyolojisi” alanlarında, sanat ve edebiyata özgü kavramlar üzerinden -bizde yeterince ele alınmayan- felsefi ve sosyolojik bir sorgulama alanı açıyor, özgün kavramsal yapılar ve yorumlar, farklı perspektifler geliştiriyor.

 • Edebiyatın Doğası
  Cemal Şakar
  İz Yayıncılık
  180 sayfa, 1. Baskı Şubat 2019
 • Nietzsche’nin Zerdüşt’ü Üzerine Seminerler
  Carl Gustav Jung
  Mütercim: Turgut Berkes
  Alfa Yayınları
  1326 sayfa, 1. Baskı Mart 2019
 • Bilgelik Kılavuzu ve Kurnazlık Sanatı
  Baltasar Gracián
  Mütercim: Ahmet Aydoğan
  Say Yayınları
  247 sayfa, 1. Baskı Şubat 2019

İNCELEME

M. Fatih Kutan

Kelimelerin politik olduğunu düşündüğümüzde birçok konu hakkında daha net fikirlere sahip olabiliyoruz. Kullandığımız her kelime politik ve her bir kelimeden yola çıkarak, onun işaret ettiği arka planı ve imaları açıklığa kavuşturmamız mümkün. Raj Patel ve Jason W. Moore, Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi’nde tam da bunu yapıyor: “Ucuz” kelimesi üzerinden kapitalizmin, “ucuzlaştırdığı” yedi şeyi kendi hegemonyasının unsurları olarak hayat içerisinde nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Bu bağlamda doğa, para, emek, bakım, gıda, enerji ve yaşama odaklanarak, ucuz olanın neye tekabül ettiğini açık ediyor: “Ucuz, çalışmanın herhangi bir biçimini –insan ve hayvan, botanik ve jeolojik– mümkün en asgari bedelle seferber eden bir strateji, bir uygulama, bir şiddettir.”

 • Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi
  Raj Patel – Jason W. Moore
  Mütercim: Serkan Gündüz
  Kolektif Kitap
  286 sayfa, 1. Baskı Nisan 2019
 • Kurmacanın Kıyıları
  Jacques Rancière
  Mütercim: Yunus Çetin
  Metis Yayınları
  182 sayfa, 1. Baskı Şubat 2019
 • İkbal Ahmet: Eleştirel Bir Yabancı
  Stuart Schaar
  Mütercim: Burak Demiryakan
  Zoom Kitap
  204 sayfa, 1. Baskı Kasım 2019

DENEME

Fatma Kebire Gündüz

“Biz büyüdük ve kirlendi dünya” diyordu şarkıda. Yazar da “kirlendi kelimelerimiz” diyor. Dünyaya bakışımızı inşa eden kelimelerimizi tabiri caiz ise bakım, onarımdan geçirmemiz elzem. Öncelikle zihnimizi temizleyip, yönümüzü belirlemeliyiz
ki içinden çıkılmaz sorunlarla karşılaştığımızda hazırlıksız yakalanmayalım. “Doğru” diye bildiklerimizi değiştirme cesaretini gösterebilelim. Hayatı başka türlü görüp anlamada, insanı tanımada, etrafımıza çizilen sınırları aşmada en büyük yardımcımız ise şiir. Zaman ve mekan algımızı değiştirip, temiz, yeni bir dünya kurmanın imkanını anlatıyor kitabında Özkan Gözel.

 • Kelimeler İçindeyim
  Özkan Gözel
  Şule Yayınları
  149 sayfa, 1. Baskı Mayıs 2019
 • Yüksek Kader
  İbrahim Tenekeci
  Profil Yayınları
  238 sayfa, 1. Baskı Ekim 2019
 • Cânım Dosta Gider
  Leylâ İpekçi
  H Yayınları
  275 sayfa, 1. Baskı Ekim 2019

ŞİİR

Suavi Kemal Yazgıç

İsmail Kılıçarslan’ın beşinci kitabı Ortaçağ Meslekler Atlası onun en genç, en kavi, en kıvamlı şiirlerinden oluşuyor. Sözün hakkını, şiirin hakkını veriyor Kılıçarslan. Adının ve soyadının da hakkını veriyor bir şair olarak. Bu kitapta hiç arada kaynamış, dolgu şiiri yok. Ben “Türk Eğrisi”ni sevdim kendi hesabıma.

 • Ortaçağ Meslekler Atlası
  İsmail Kılıçarslan
  Ketebe Yayınları
  88 sayfa, 1. Baskı Ekim 2019
 • Ölüm Öncesi
  İlker Nuri Öztürk
  Profil Kitap
  47 sayfa, 1. Baskı Haziran 2019
 • Ömrüm Yettiğince Savaş
  Eray Sarıçam
  Ebabil Yayıncılık
  64 sayfa, 1. Baskı Ağustos 2019

ROMAN

Abdullah Harmancı

Kadir Daniş, genç yaşına rağmen çok velut bir yazar. Üç telif üç de tercüme olmak üzere altı eseri var. Dili, yaşıtlarının aksine, zengin bir söz varlığına sahip. Mütercimliği de yazarlığını besliyor. Serçelerin Ölümü, gerek bu zengin dilden gerekse canhıraş bir psikolojiden hareket ederek okuru sarıp sarmalıyor. Metnin ateşi okuyucuya geçiyor. Kadir Daniş, edebiyatımızın sağlam bir imzası olmaya aday.

 • Serçelerin Ölümü
  Kadir Daniş
  İz Yayıncılık
  88 sayfa, 1. Baskı Mart 2019
 • Azizler ve Haydutlar
  Selman Bayer
  Ketebe Yayınları
  264 sayfa, 1. Baskı Ekim 2019
 • Beni Kör Kuyularda
  Hasan Ali Toptaş
  Everest Yayınları
  240 sayfa, 1. Baskı Kasım 2019

HATIRAT

Hamit Kardaş

Amerika’ya Afrika’dan köle olarak getirilen insanlarla ilgili çok sayıda roman veya makale okumuşuzdur, ancak kölelerin yazdıkları sınırlıdır. 30 yaşındayken Senegal’den Amerika’ya köle olarak götürülen Ömer İbni Said, 60 yaşında hayatını yazıyor. Amerika’da inançlarını muhafaza eden ancak hem Arapçayı hem de anadilini unutan İbni Said, günlüğüne Mülk suresi ile başladıktan sonra şu cümleyi kuruyor: “Benden hayatımı yazmamı istedin. Ama ben dilimi unuttum.”

 • Hayatım
  Ömer İbn-i Said
  Temmuz Kitap
  136 sayfa, 1. Baskı Mart 2019
 • Gönderilmemiş Mektup
  Gazi İbrahim Tevfik Çırakman
  Büyüyenay Yayınları
  168 sayfa, 1. Baskı Kasım 2019
 • Geçtiğim Günlerden
  Hasan Ali Yücel
  İş Bankası Kültür Yayınları
  272 sayfa, 3. Baskı Nisan 2019

HİKAYE

Erkan Şimşek

İrem Ertuğrul’un ilk öykü kitabı kısa ama vurucu öykülerden oluşuyor. 80’lerde doğmuş biri olarak Ertuğrul, kendi kuşağının öykülerini 90’ların ve hatta 2000’lerin diliyle anlatıyor. Kitabın sürükleyiciliği işte bu iki kaynaktan besleniyor. Hemen her öyküdeki kadın karakterlerin işleniş şekli de kitabı özel kılmakta.

 • Mahalledeki Hayalet
  İrem Ertuğrul
  Ketebe Yayınları
  64 sayfa, 1. Baskı Kasım 2019
 • Doğum Lekesi
  Elif Hümeyra Aydın
  Dergah Yayınları
  95 sayfa, 1. Baskı Ekim 2019
 • Kara Yarısı
  Mahir Ünsal Eriş
  Can Yayınları
  144 sayfa, 3. Baskı Mayıs 2019
Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?