OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

 İttihatçılar İstiklal Harbi’nde Neredeydi?

Gökhan Gökçek

İttihat ve Terakki’nin yeniden popülerleştiği bu dönemde Milli Mücadelede İttihatçılık kitabı, tarihimizin önemli bir dönemine dair kuşatıcı bir perspektif sunuyor.

Toplumsal olayların birçoğu ulusal ve uluslararası süreçlerle doğrudan ilintilidir. Özellikle ticaret merkezli olarak küresel bir köye dönüşen dünyada, sınırlar uzun zamandır sadece gölge oluşturmaktadır. Politik olarak da yansımaları olan bu süreç, ülkelerdeki değişimlere de önayak oluşturmuştur. Bu süreçlerden bir tanesi de İttihat ve Terakki Cemiyet’nin doğuşunu, II. Meşrutiyet’in ilanını ve sonraki süreci işleyen “cumhuriyet öncesi” dönemdir. 

İttihat ve Terakki, Fransız İhtilali’nden bir asır sonra kurulur. Amacı Meşruti idareyi tesis ederek devlette otoriteyi sağlamak ve imkan olursa kaybedilen toprakları geri kazanmaktır. Cemiyet; 1908’deki devrimle birlikte peyderpey iktidarı ele geçirecek 1913-1918 arasında da tam manasıyla gücü elinde bulunduracaktır. Birinci Cihan Harbi’nden 

sonraki süreçte de Cemiyet’in mensupları, Millî Mücadele’de etkin rol oynayarak, Türkiye’nin kaderine etki etmeye devam etmişlerdir. Erik Jan Zürcher de kitabında bunu ele almaktadır. 

İttihat’a Giden Süreç 

Hollandalı tarihçi Zürcher; yakın dönem Türkiye çalışmalarıyla meşhurdur. Modernleşme dönemine dair yaptığı yayımlarla bir otorite kabul edilen tarihçi Milli Mücadelede İttihatçılık adlı çalışmasıyla da meseleye ışık tutmuştur. Yazar; 1987’de kaleme aldığı eserini üç bölümden oluşturuyor. İlk bölümdeki tartışma İttihat ve Terakki’nin tarihsel sürecinden ziyade 1908 ihtilalinin hazırlanış süreci üzerine kurgulanmış. İkinci bölümde Milli Mücadele’nin öncüsü Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki ile ilişkisi üzerine kurulmuş. 

Yazının tamamını Okur’un 24. sayısında bulabilirsiniz: https://www.okurdergisi.com/okuru-nerede-bulabilirsiniz/

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?