OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Keşke Bizim Edebiyatımız İçin de Böyle Bir Kitap Yazılsa

İsmail Güleç

Edebiyata meraklı her okur kitabı mutlaka okumak isteyecektir. Ancak ben iki grup insanın bu kitabı mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. İlki edebiyat ve Türkçe öğretmenleri. İkincisi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileridir.

Kitabın yazarı Harold Bloom (1930-2019) klasik edebiyat tahsilinin ardından edebiyat, özellikle şiir konusunda aralarında Harvard’ın da olduğu ABD’nin önemli üniversitelerinde dersler vermiş.  Avrupa’da da bilinen önemli bir edebiyat hocası. Batı edebiyatını çok iyi bilen birinin elinden çıkmış olması kitabı ciddiye almamız için önemli bir neden bence. 

Kitap farklı türde eserlerin tanıtıldığı beş bölümden oluşuyor. İlk bölüm öyküye ayrılmış. Onu şiir takip ediyor. Daha sonra sırasıyla roman, piyes ve yeniden roman geliyor. 

Her bölüm önce bir takdim yazısı ile başlıyor. Sonra en eski tarihli olanından başlamak üzere yazarın önemli bulduğu eserlerin neden ve nasıl okunmasına dair yaptığı açıklamalarla devam ediyor. Bölüm özet gözlemler ile sona eriyor. 

“Neden ve nasıl okumalı?” sorusunun cevabını vermek hiçbir zaman çok kolay olmadı. Yazar da bunun farkında ve kendisinin yapmaya çalıştığını açıklarken okurun yönlendirici bir rehbere ihtiyacı olabileceğini söylüyor. Sanırım bu ifadelerinden kitabın ne için yazıldığını da anlamış oluyoruz. 

Hangi Kitapları Okumalı? 

Yazarın böyle bir niyeti var mıydı bilmiyorum ama ben bu kitabı sadece nasıl okumak konusunda değil aynı zamanda hangi kitapları okumak konusunda da kılavuz olduğunu düşünüyorum. Özellikle Batı edebiyatında artık klasikleşmiş metinlerin toplu bir listesinin sunulduğu eserde isimleri geçen eserleri okumak bence Batı edebiyatını ana hatlarıyla anlamak için doğru bir başlangıç. 

Edebiyata meraklı her okur kitabı mutlaka okumak isteyecektir. Ancak ben iki grup insanın bu kitabı mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. İlki edebiyat ve Türkçe öğretmenleri. Bir kısmı müfredatta da yer alan eserlerin değerlendirildiği bu kitabı okumak şüphesiz öğrencilerinin menfaatine olacak. Çünkü öğretmen kitabı okuduğunda, öğrendikleri ve düşündükleri ile derslerini çok zenginleştirecek, bunun doğal sonucu olarak da öğrenciler edebiyatı daha iyi anlayacak ve seveceklerdir. Bu okumaların bir yararı da Türk edebiyatının klasiklerini okumaları için bir örnek teşkil etmesi olacaktır. Böylece alışılmış ve kalıplaşmış ibareleri tekrar etmek yerine yeni şeyler söyleyebilecektir.

Yazının tamamını Okur’un 24. sayısında bulabilirsiniz: https://www.okurdergisi.com/okuru-nerede-bulabilirsiniz/

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?