OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Simeranya’da Bir Dünya Tahayyülü ve Peyami Safa

Hilal Günar Gündüz

Sanatın tanımı ve amacı geçmişten bugüne hep aynı anlamı taşıdı: Zamana direnebilmek! Bir eserin sanatsal değerini en iyi zaman ifade edebilir çünkü. Tarihte silinmez izler bırakan hemen her sanatçının, özellikle de yazarların başarısını şüphesiz ki yazdıklarıyla yaşadıkları arasında güçlü bir denge kurabilmelerinde aramak gerek. Çağının meselelerini yapıtlarına aktaran yazarlar yalnızca geçmişin değil, şimdinin ve geleceğin de habercisi olurlar.

“Dokuz yaşında başlayan hayatımı kazanmak zarureti, beni, edebiyattan evvel, kendini aramağa ve yetiştirmeğe mecbur bir küçük insanın tamamile hayati zaruretlerden doğma bir terbiye, psikoloji ve felsefe tecesüsile doldurdu.” diyen Peyami Safa’nın çocuk yaşta roman yazmaya başlaması, onun için edebiyatı bir tatmin, zevk aracı olmaktan çok daha öte bir zaruret haline getirmiştir.

Dönemin meşhur şairi İsmail Safa’nın oğlu olan Peyami Safa, babasını henüz 2 yaşındayken kaybetmiştir. Eşinin vefatıyla yıkılmış bir annenin düştüğü bunalım, maddi yetersizliklerden ötürü dokuz yaşında başlayan hayatını kazanmak mecburiyeti, sık sık hastaneye uğramasına sebep olan hastalığı vb. bahtsızlıklar onu kendini anlamaya ve yetiştirmeye mecbur bir küçük insan psikolojisi ve felsefe merakı ile doldurur. Hayat karşısında edindiği tecrübe ile yetinmeyip bir otodidakt olarak kendini yetiştirerek makus talihini bir fırsata dönüştüren Safa, hikaye ve roman sanatına adım atarken bir yazarı ayakta tutacak bilgi ve kültür birikiminin yanı sıra ihtiyacı olan güvene de sahipti.

Düzenli bir eğitim hayatı olamamasına rağmen kendini öyle bir geliştirmiştir ki yıllar sonra Fransızca gramer yazacak seviyeye gelir. Öğretmenlik, matbaacılık, gazetecilik yapar. Bu iş deneyimleri ve okuduğu kitaplar onun fikri açıdan olgunlaşmasına katkıda bulunur.

Yazının tamamını Okur’un 19. sayısında bulabilirsiniz: https://www.okurdergisi.com/okuru-nerede-bulabilirsiniz/

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?