|

Biz Değişmediğimiz Sürece Dünyada Herhangi Bir Şey Değişmeyecek

Ahmet Murat – Konuşan: Fatma Kebire Gündüz Avarelik deyince aklımıza pek de olumlu şeyler gelmiyor fakat kitabınızda görgüsü olduktan sonra avarelikte bir beis yok hatta mutlaka olmalıdır diyorsunuz. Eğitimde eksik bıraktığımız parça bu olabilir mi? Sanat ve düşüncenin beslendiği kaynaklardan biri bu yönetilebilir avareliktir. Tembellik değil, görünmeyen, göze batmayan bir çalışma biçimidir bu. Tıka basa…