|

“Que sais-je?” Dizisinden Çevrilmeyen Ne Kaldı?

Yusuf Turan Günaydın Martin’in eseri Le Papier (Paris 1984), kağıdın “hamur kazanı/değirmeni”nden başlayarak kağıt fabrikalarına, oradan kağıt üretiminin basamaklarına ve son olarak da kağıt türlerine kadar hemen her şeyini son derece öz bir şekilde ele alıyor. “Que sais-je?” dizisinin “kitap” konulu olanlarından Türkçeye çevrilen kitapçıklar varsa da çoğu çevrilmemiştir: La Bibliographie (Louis-Noëlle Malclès), La Bibliologie…