|

Bir Kültürün Fantastik Dünyası: Rus Masalları

Cüneyt Gönen Masal, zekayı artırır. Evet, bu benim iddiam değil Einstein’ın düşüncesi. Çünkü masalın ana bileşeni hayaldir ve hayal zekayı besleyen en önemli gıdadır. “Çocuklarınızın zeki olmalarını arzu ediyorsanız, onlara masal okuyun. Daha zeki olmalarını mı istiyorsanız? O zaman onlara daha çok masal okuyun.” çıkarımını “Zekanın gerçek delili bilgi değil, hayal gücüdür.” argümanı ile desteklemişti….

|

Deterministik Olandan Olasılıksal Olana Makinelerin Rönesans’ı: Yapay Zeka

Cüneyt Gönen Zeka, kodlanabilir mi? Zeka, modellenebilir mi? Zeka, yapaylaştırılabilir mi? Yapaylaştırılmış bir şey hâlâ zeka mıdır? Zekanın bileşenleri nelerdir? Mantıksal ve soyut düşünceyi, zekadan izole edersek elimizde kalan nedir? Verisiz ortamda işleyen sezgisel süreç, dizgesel olanla muadele edilebilir mi? Biyolojik işlem matematiksel bir algoritmaya dönüştürülebilir mi? Epistemolojik bu soruların net bir cevabı yok fakat…