OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
OKUREtiket: "Dursun Ali Tökel"

Dursun Ali Tökel Etiketi

Dursun Ali Tökel Nev’izâde Atâî ve arkadaşlarının bir kır gezisinde yiyip içtikten sonra kitap okuma maceralarını anlattığı yazımıza devam ediyoruz.  Yemekler yenmiş, keyifler yerine gelmiş, gruptan bir arkadaş koynundan bir cönk çıkarmış ve oradan bir bölüm okumaya başlamıştır. Okuduğu metin Molla Câmî’nin Sübhatü’l-Ebrâr adlı mesnevisinden bir bölümdür

Devamını Oku

Dursun Ali Tökel Klâsik edebiyatımızın en büyük şairlerinden Bâkî hakkında neler bilirsiniz? Eğer merak eder, internete “Baki” yazıp enter tuşuna basarak sayfaları gezerseniz aşağı yukarı şu bilgilere rastlayacaksınız: “1526’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1600 yılında yine aynı şehirde öldü. Sultanü’ş Şuârâ unvanını alan şairin asıl adı Mahmud

Devamını Oku

Dursun Ali Tökel Bir kütüphaneye girdiğinizde nelerle karşılaşırsınız? Alet edevatı saymazsak, bir kütüphanenin kendisi için yapıldığı şeylerle, yani kitaplarla karşılaşırsınız. Peki, şöyle bir tasavvurda bulunsanız acaba nasıl olurdu: Kütüphaneye bir giriyorsunuz, raflarda kitaplar değil, etrafta o kitapları yazan yazarlar, şairler dolaşıyor; nasıl bir hayal? Mesela İhyaü

Devamını Oku

Dursun Ali Tökel Geçen sayıda, Şeyhülislam Esad Efendi’nin, I. Mahmut’un yaptırmış olduğu bir kütüphane üzerine yazmış olduğu bir tarih kıtasından bahsetmiş ve yazıya giriş yapmıştık. Şeyhülislam Esad Efendi, bu kütüphaneyi alelade bir yer veya kütüphane olarak anlatmak yerine, hayli orijinal bir senaryoyla şiirleştirmeyi yeğlemişti. Neydi orijinal olan?

Devamını Oku