OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
OKUREtiket: "Ercan Yılmaz"

Ercan Yılmaz Etiketi

Ercan Yılmaz 1. Hurûfî şairlerden Arsî’nin Divan’ından bir beyit: “Oku te’vîl-i kelâmullahı vech-i yârda Hâme-i kudretle yazmıştır onu dest-i çeleb” “Kudret kalemini” çekme kasına diyen kimdi? Sevgilinin suretinde Allah’ın kelamını okumak… “Yarin dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil” derken hangi harfi kastediyordu Haşim? 2. Seyyid Ishak’ın beyti: “Levh-i mahfuz-ı Hüdâ

Devamını Oku

Ercan Yılmaz 1. “Ustamsın, kalemimsin, bana onurlar katan o güzel biçemi veren sensin.” Dante Cehennem’i “kalem”le yazdı. 2. Gark ider bir noktada nûr-ı siyâha ‘âlemi ‘Ârifüñ ser-mâye-i kilk-i siyâhı böyledür (Arifin siyah kaleminin sermayesi bir noktasıyla tüm evreni siyah nura boğar) Nef’î’nin kalemi de bu cinsten bir kalemdi hiç şüphesiz. 3.

Devamını Oku