|

“Baba” Ölürse Hepimiz Batılılaşmış ve Mukallid Birer Ahlaksız mı Oluruz?

Baba ve “babanın ölümü” üzerinden yapılan tahliller içten içe veya belki bariz bir biçimde bir kültür eleştirisi ve toplumsal rollere dair birer tenkiddir de aynı zamanda. Belki de alegoriyi çok farklı bir yerden kurmak gerekiyor. Ayhan Koçkaya Edebiyat eleştirisini belirli kavramlar etrafında yoğunlaştırmak ve bir teori/yaklaşım meydana getirmek bir izlek takip etmek adına son derece…