|

Ehâdîs-i Mesnevî Neden Çevrilmeli?

Yusuf Turan Günaydın Mesnevî hadisleri üzerine merhum Prof. Dr. Ali Yardım’ın (1939- 2006) çalışmasını hatırlamıyor değilim. Mesnevî Hadisleri1 adlı çalışmasında 158 hadis tespit etmiştir. Fakat Bediüzzaman Füruzanfer’in (1897-1970) çalışması İran sahasında hazırlandığı için Yardım’ın çalışmasıyla karşılaştırma imkânı sunması açısından önemlidir. Şia’nın hadis külliyatı hakkında pek bilgi sahibi değilsek de Ehlisünnet hadis kaynaklarından farklı bir külliyat…