|

Müteferrika’nın Hayaleti

Halil Solak İbrahim Müteferrika 1727’de padişah fermanı ile şeyhülislam fetvasını aldıktan sonra İstanbul’un Yavuzselim semtinde, Mismarcı Şüca Sokak’taki evinde bir matbaa kurdu. Matbaa sayesinde kitaplar daha okunaklı ve hatasız basılacak, fiyatları ucuzlayacak, böylece büyük kütüphaneler kurulacaktı. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu nasıl cihad yaparak İslamın şerefini arttırıyorsa kitap basarak da İslama hizmet edecekti.  Müteferrika, bir hazırlık sürecinin…

Büyük Bir İlim Adamının Hikayesi

İsmail Güleç Yaptığı önemli ve derinlikli söyleşilerle dikkat çeken Halil Solak yine başarılı bir işe daha imza attı. Hocam Prof. Dr. İsmail Erünsal ile akademik hayatını ve çalışmalarını merkeze alan uzun bir söyleşi gerçekleştirdi ve Yirmi İki Mürekkep Damlası ismiyle Timaş Yayınları tarafından yayımladı. Kendisinden öncekilere benzemeyen bu kitabı birkaç bakımdan değerli buluyorum. Sırayla açıklamaya…

Kitap Sevenler Cemiyeti

Halil Solak Sekmeleri niçin sevdiğimi nihayet buldum: Bir konudan bahsederken hemen başka bir konuya geçiliyor, bolca referans veriliyor, orijinal bilgiler paylaşılıyor. Dahası insan elinde kalem, neredeyse hemen her bahsin yanına “çok ilginç”, “araştır”, “kütüphaneye gidince bak” ve benzeri notlar düşmekten kendini alamıyor. M. Kayahan Özgül’ün Seke Seke Ben Geldim kitabının beşinci cildini okurken de aynı…

|

İstanbul Ansiklopedisi’ne Değen Anne Eli

Halil Solak 1933’teki Üniversite Reformu’nun ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki asistanlık görevinden ayrılan Reşad Ekrem Koçu, bir yandan liselerde tarih öğretmenliği yaparken bir yandan da gazete ve dergilere makaleler yazarak hayatını kazanıyordu. 1940 yılında Koçu, İstanbul’a dair bir ansiklopedi çıkarmaya, kendi ifadesiyle “İstanbul’un bir kütüğünü” meydana getirmeye karar verir. Bundan sonra annesi ve ablasıyla birlikte…

|

Bir Aile Matbaasının Kısa Tarihi

Halil Solak Ahmet Midhat Efendi Türk edebiyat ve düşünce tarihinde pek çok “ilk”in sahibi ama onun olağanüstü hayatında bana en cazip gelen taraf evinde kurduğu ilkel bir matbaa ile işe koyulup kısa zamanda devrinin sayılı matbaalarından birine sahip olma serüveni. Bunda sanıyorum, küçüklüğümde, cumartesileri babamın matbaasına yaptığım ziyaretlerin payı var. Haldun Taner’in büyükbabasının matbaasında geçirdiği…