|

Çok Yönlü Bir Osmanlı Entelektüeli: Halil Hâlid

Kâmil Büyüker “Halil Hâlid Beyi, Balkan bunalımı sürecinde Osmanlıcı, Hindistan’da konsolosken İslamcı, I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’yı dolaşırken Türkçü, sistem eleştirisi yaptığı zaman Batıcı olarak tanımlamak mümkündür.” Bugün yaşanan pek çok hadiseyi anlamak ve sağlıklı değerlendirebilmek dünü doğru okumakla mümkün. Dünün önemli fikir ve düşünce adamları, entelektüelleri bize içinden çıkılmaz pek çok meselede rehberlik etmektedir….

|

Güzel Bir Hatip, Güzel Bir Şair: Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

Kamil Büyüker Merhum Mahir İz’in, “o naif üslubuyla, edebi yönüne atfen şair-i güzide-eser, şair-i fukaha, edib-i lebib, vaiz-i şehir-i muhterem” dediği 1978 yılında vefat eden Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, geride bıraktığı Divan’la baki kalan kubbede hoş sadası ve şiiriyle var olmaya devam edecektir. Yakın tarihimizde hatipliği ve şairliğini bir arada mezcetmiş önemli simalardan kim var denilse…

|

Bir Müftü’nün Kaleminden Kayıp Bir Sülale-name

Kamil Büyüker Hüseyin Müştak Efendi vazifesini tamamlayarak bu dünyadan göç eylemiş. Ya bizler kişisel tarihimizi ya da ailelerimizin tarihini yazmak için ne/yi bekliyoruz?  Toplum olarak bir şeyler yazmayı/yazabilmeyi ancak kayıplarımız arttığında hatırlıyoruz. Ancak o zaman vakit çok geç oluyor. Aile tarihlerimizin de yazılamamış olması kayıplarımızla beraber kayıtlarımızın da yok olması/ kaybolması ile irtibatlıdır. Alışagelmediğimiz bir…

|

Kürsü ve İrşad Hizmetinde Bir Ömür

Hayatının büyük kısmını kürsü ve irşad hizmetinde geçirmiş olan Ali Rıza Demircan, yaşadıklarını, hatıralarını satırlara döküp “Bir Kuşluk Vakti”nde Güzel Kul Olma Mücadelem başlığıyla yayımladı. Özellikle din hizmeti, irşad hizmeti yürüten hocaların bu alanda yaşadıklarını yazmaları eksik kareleri tamamlamak noktasında büyük önem arz ediyor. 

Ruhlarda Güzel Bir İz: Nureddin Topçu’yla Karşılaşmak ve Ötesi

Kâmil Büyüker “Bir insanla tanıştım, hayatım değişti” cümlesi hayatımızın bir yerinde mahfuz ya da aşikar durmaktadır. Ali Birinci, hayatına farklı bir mana katan Nurettin Topçu ile karşılaşmasını kayda alıp, yazıya dökenlerden… Bu ülkenin yakın tarihinde “ahlak” bahsi söz konusu olduğunda, “Anadolu” konuşulduğunda muhakkak ilk sıralarda zikredilen isimlerden birisi Nurettin Topçu’dur. Nurettin Topçu eserleriyle ve yaşayan…

|

Hemençesi Omuzunda Bir İlim Talebesi

Kamil Büyüker Omuzunda hemençesi babasının vasiyetini bir emanet bilip mektep, medrese yollarına düşmüş ve bunun semeresini en güzel şekilde almış bir insandır Ali Kemal Saran. Eğer o ömrünün 70 yılını içine alan hatıratı Omuzumda Hemençe’yi kaleme almasa idi, döneme tanıklık etmiş pek çok ulemayı, hafız ve hocayı tanıyamayacak, aynı zamanda Trabzon ve çevresinde ilim geleneği…

|

İstidadan İstifaya: İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi

Kâmil Büyüker Şehir tarihi yazımı içinde en önemli halkalardan birisi hiç şüphesiz o şehrin ileri gelenlerin hayatlarının kayıt altına alınmasıdır. Eğer yazılacak olan Cumhuriyet dönemi ise bu noktada özellikle müftüler ayrı bir hususiyet taşır. Çünkü milli mücadele dönemi ve sonrasında yeni sistemin kurucu aktörleri arasında müftüler ayrı bir önem taşımaktadır. İsmail Kara Hocamızın uzunca bir…

|

Rumeli’de Mareşal’in İzleri

Kâmil Büyüker Hayatta iken şahit olanların ifadesiyle “emsalsiz bir tevazu abidesi” olan, Türk ordusunun her kademesinde görev almış, son mareşal (müşir) ve Cumhuriyet döneminin ilk Genelkurmay Başkanı (Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi) Fevzi Çakmak’ın gazetelerde tefrika halinde kalmış olan hatıraları Rumeli’de Son Demler ve Ötesi (Haz. Ali Birinci, Yusuf Turan Günaydın, Kopernik Yayınları, Aralık 2019) ismiyle…