|

Zamanın Hem İçinde Hem Dışında

Ayşegül Genç Kurmaca eserlerde zamanı ele alırken genelde psikolojik olan, iç zamanın bir kısmını oluşturan ve geri dönüşler, başlangıçlar ve bitişlerden oluşan, romanın kronolojik akışının içinde kendine alanlar açıp genişleten zamandan bahsederiz. Bir de eserin dışındaki zaman vardır. Yazarın yaşadığı çağın etkisi, romanı yazdığı süreç, dönemin olayları, değer yargıları etkili bir şekilde dış zamanı oluşturur….