|

Terry Eagleton’un Kültür’ü Üzerine Notlar

Ayhan Koçkaya Terry Eagleton’un Kültür kitabı Oscar Wilde’dan Swift’e, Edmund Burke’ten, Marx’a kadar birçok düşünürün ve eserin arasında dolaşması hasebiyle tipik bir Terry Eagleton eseri aslında. Kültürün günlük hayatımızda neye tekabül ettiğini anlamaya ve tartışmaya çalışan kitap, henüz başlarda, gündelik hayat ile olan temasını kültür ile uygarlık arasında kurduğu ikilemle sağlamaya çalışıyor diyebiliriz. Eagleton kültürün…