|

Bilginin Halka Arzında Üniversite Yayıncılığı

Üniversite yayınevleri, hem kurum içi üretilen akademik çalışmaların sergilenmesi ve üniversite performansının gösterimi açısından bir vitrin görevi görürken hem de akademi alanındaki küresel rekabete de katkı sunabilir. Hazırlayan: Mustafa Bozoklu Üniversiteler modern anlamda bilginin üretildiği ve aynı zamanda toplumla paylaşıldığı yerlerdir. Üniversiteler bu faaliyetlerini büyük oranda tekel olarak yürütürler. Bunun karşısında ise özellikle sosyal bilimlerin…

|

Kültürel Finans: Bankalar ve Yayınevleri

Diğer bankaların da bu alanda faaliyet göstermesi yayıncılık açısından kültürel dinamizmimizi artırmamız yanında haklı ekonomik kaygıları olan kültür profesyonellerinin yeni iş sahalarına kavuşması için de faydalı olacaktır. Bilhassa vergilerimizle kurulan ve dönem dönem yine vergilerimizle sübvanse edilen kamu bankalarından her bilanço döneminde açıkladıkları olağanüstü karlara karşılık niçin böyle bir yatırım talep etmeyelim? Mustafa Bozoklu Avrupa’da…

|

Türkiye Ne Okuyor?

Hazırlayan: Mustafa Bozoklu İstanbul Avrupa Yakası – Homer Kitabevi 1. Veba (Albert Camus, Mütercim: Nedret Tanyolaç Öztokat, Can Yayınları, 303 Sayfa, 36. Baskı Temmuz 2019) 2. Pera Palas’ta Gece Yarısı (Charles King, Mütercim: Ayşen Anadol, Kitap Yayınevi, 406 Sayfa, 3. Baskı Kasım 2016) 3. Sputnik Sevgilim (Haruki Murakami, Mütercim: Ali Volkan Erdemir, Doğan Kitap, 224…

|

Travmalarımız Kimliklerimiz Haline mi Geldi?

Mustafa Bozoklu Herhangi bir politik vakanın sebepler ve sonuçlar bağlamında muhasebesini yapmaya yeltendiğimizde genellikle güncel etmenlerin rasyonel düşünme yetilerimizi sınırlandırdığını görürüz. Herhangi bir hususun sağlıklı muhakemesi zamanın ateşinin düşmesine bağlıdır. Bu nedenle şairin “Dünyayı gazetecilerden öğrenmeyin.” yargısına katılıyorum. Yapısöküm, Birey ve Kitleler Özellikle Endüstri Devrimi’nden sonra toplumsal yahut bireysel tüm davranış biçimlerinin ekonomik göstergeler ile…

|

Türkiye Ne Okuyor?

Mustafa Bozoklu İstanbul Anadolu Yakası – Boğaziçi Kitabevi 1. Baska Bir Şey (Ahmet Batman, Destek Yayınları, 184 Sayfa, 1. Baskı Ekim 2019) 2. Kara Kutu Yüzleşme Vakti (Soner Yalçın, Kırmızı Kedi Yayınevi, 584 Sayfa, 2. Baskı Kasım 2019) 3. İnsan Nedir? (Mark Twain, Mütercim: Esra Damla Ipekçi, Dedalus Kitap, 136 Sayfa, 13. Baskı Temmuz 2020)…

|

Türkiye Ne Okuyor?

Mustafa Bozoklu İstanbul Avrupa Yakası – Kitap Koala 1. Olaysız Dağıldık (Sinem Lostar, Sola Unitas Yayınları, 80 Sayfa, 1. Baskı Nisan 2020) 2. Ben Kirke (Madeline Miller, Mütercim: Seda Çıngay Mellor, İthaki Yayınları, 408 Sayfa, 10. Baskı Nisan 2020) 3. Körlük (Jose Saramago, Mütercim: Işık Ergüden, Kırmızı Kedi Yayınevi, 336 Sayfa, 18. Baskı Ekim 2019)…

|

Bize Rumî Derlerdi

Mustafa Bozoklu Ulus-devlet olma tecrübesi her millete din, dil, ırk veya kültür temelli kimlik tartışmalarını da beraberinde sunar. Bu tartışmalar zaman zaman harareti azalsa da asla tamamen sönmeyen bir ateş gibi Türkiye’nin de gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Zira tarihi ve dini bağları ile modernleşme tecrübesi arasındaki gerilimi bu denli güçlü hisseden bir sosyolojinin…

|

Esasla Değil Usul İle İlgilenmekten Dolayı Bocalıyoruz

Emrah Safa Gürkan Konuşan: Mustafa Bozoklu, Alaaddin Yaman, Yusuf Temizcan “Olmaz Öyle Saçma Tarih” programıyla ve son yayınlanan Bunu Herkes Bilir isimli kitabıyla yoğun bir ilgiye muhatap olan Emrah Safa Gürkan ile popüler tarihçiliği ve yeni kitabını konuştuk. Türkiye’de gençler arasında tarihe, tarihçiliğe, tarih dizilerine, kitaplara, belgesellere karşı aşırı derecede bir ilgi alaka görülüyor. Bunu…