Nevizade Atai ve Arkadaşları Kırlarda Kitap Okuyor-3 Çeviri Tartışmaları

Dursun Ali Tökel Nev’izâde Atâî ve arkadaşlarının bir kır gezisinde yiyip içtikten sonra kitap okuma maceralarını anlattığı yazımıza devam ediyoruz.  Yemekler yenmiş, keyifler yerine gelmiş, gruptan bir arkadaş koynundan bir cönk çıkarmış ve oradan bir bölüm okumaya başlamıştır. Okuduğu metin Molla Câmî’nin Sübhatü’l-Ebrâr adlı mesnevisinden bir bölümdür ve tabii ki dili Farsçadır. Atâî, bunu sıradan…