|

Anlamın Anlamına Odaklanmamız Gerekiyor

Şaban Ali Düzgün – Konuşan: Abdullah Güner İnsanlığın krizde olduğu ve büyük sınanmalardan geçtiği bir zamandayız. Sorunlarımıza, sorularımıza, yaşadıklarımıza dair cevaplar aradığımız bu dönemde en genel anlamda “din” bize ne söylüyor? Din, hayat koşullarının insanın zihin, duygu ve eylem dünyasını ele geçirmesiyle yaşanan ufuk kararmasından insanı kurtarma iddiasıyla ortaya çıkar. Bu itibarla din, fıtrata/doğal olana…