|

Siret’i Meryem, Meryem’in Sireti mi?

İsmail Güleç Sevgili Lütfi, Tavsiyene uymayıp Sibel Eraslan’ın Sîret-i Meryem’ini okudum. Şimdi sen soracaksın, abi kitap yayınlanalı sekiz yıl oldu, şimdi mi okudun? Ne yapayım, kitapların da kaderi vardır. Her kitap her zaman açmaz kendini okura, vakt-i merhununu bekler. Bizimki de öyle oldu, ancak şimdi okuyabildim. Şimdi sen yine soracaksın biraz kinayeli olarak, sekiz sene…