|

Zihin Beden Problemi ve Zihin Felsefesi

Mehtap Doğan Zihin felsefesi, çağdaş felsefenin en derin ve dinamik tartışmalarını barındıran bir alan olması sebebiyle giderek artan bir öneme sahiptir. Zihin felsefesinin hızla gelişim dönemine girdiği ve bağımsız bir felsefi disiplin olarak anılmaya başladığı tarihler 1950’li yıllara denk gelse de muhtevası bakımından köklerini çok daha geriye götürmek mümkündür. Zihin felsefesi, Anglosakson dünyada analitik felsefeciler…